Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Algemene voorwaarden. Wel of niet fysiek ter hand stellen?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Een veel gehoord misverstand is “maar ik heb toch algemene voorwaarden”. Het hebben van algemene voorwaarden is niet voldoende. Je wederpartij moet ook de kans hebben gekregen van de inhoud van de voorwaarden kennis te nemen. Dat de wederpartij ze niet leest is niet relevant. Het bieden van een redelijke…

Lees meer

Merkinbreuk kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Veel ondernemers kiezen ervoor om een onderneming te voeren in de vorm van een BV. Een belangrijk voordeel hiervan is dat niet de ondernemer persoonlijk, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schade. Wanneer een onderneming inbreuk maakt op de merkrechten van een ander, bijvoorbeeld door namaakartikelen te produceren en/of…

Lees meer

Directeur failliet transportbedrijf aansprakelijk tegenover brandstofleverancier

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Een brandstofleverancier heeft onlangs met succes de directeur van een failliet transportbedrijf aansprakelijk gesteld voor het gebruik van tankpassen in de weken vóór het faillissement.Op het moment dat het transportbedrijf failliet ging had de brandstofleverancier een vordering van ongeveer € 15.000 op het transportbedrijf. De vordering was ontstaan uit leveranties…

Lees meer

De directie stelt zich niet aansprakelijk

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Ondernemers wanen zich regelmatig geheel ten onrechte veilig achter de door hen gehanteerde algemene voorwaarden. De eerste vraag blijft altijd of de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, waarvoor het noodzakelijk is dat deze op een correcte wijze ter hand zijn gesteld (meer lezen..)Onredelijk bezwarende bedingenOp…

Lees meer

Meldplicht datalekken vanaf 1 januari 2016 in werking

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Onlangs is bekend gemaakt dat de meldplicht datalekken en de uitbreiding van de boetebevoegdheid van het Cbp (College bescherming persoonsgegevens) per 1 januari 2016 in werking zullen treden. De wet was al door de eerste en de tweede kamer goedgekeurd, maar het wachten was nog op de bekendmaking wanneer de…

Lees meer

Tweets en auteursrecht

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Twitter verwijdert tweets. Dat hebben ze afgedekt in de gebruikersvoorwaarden. Tweets die exact hetzelfde zijn en die worden overgenomen zijn een inbreuk op het auteursrecht zegt Twitter. Maar zijn tweets wel auteursrechtelijk beschermd?Auteursrechtelijke beschermingIs een tweet een auteursrechtelijk beschermd werk of niet? Dat hangt van de inhoud af. Wanneer een…

Lees meer

KitKat vormmerk?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Het Europees Hof heeft op 16 september 2015 geoordeeld dat de KitKat-chocoladewafel niet als merk kan worden geregistreerd. Dit omdat de trapezoïde vorm van een KitKat-chocoladewafel een technische noodzaak vervult. Kort en goed: zonder deze trapezoïde vorm kan de KitKat-chocoladewafel niet eenvoudig worden gebroken.Vorm als merk?Het merkenrecht geeft de mogelijkheid…

Lees meer

Grond en verjaring

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Vaak komt de vraag aan de orde of iemand door verjaring eigenaar is geworden van grond van een ander.Dit gaat bijvoorbeeld om de situatie waarin de eigenaar van een perceel een deel van het perceel van de buurman in gebruik heeft of neemt. Ook kan gedacht worden aan de situatie…

Lees meer

Vennoot in een vof of van plan om toe te treden? Pas op voor eventuele aansprakelijkheden!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Een vennootschap onder firma (vof) is een onderneming, opgericht door in ieder geval twee of meer vennoten. Iedere vennoot brengt iets in, dit kan geld zijn maar het is ook mogelijk om dit in de vorm van arbeid, goederen of kennis te doen. Voor het oprichten van een vof is…

Lees meer

Vervaltermijnen binnen de WWZ

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

In het kader van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn nieuwe (relatief) korte vervaltermijnen geïntroduceerd. Vervaltermijnen moeten niet verward worden met verjaringstermijnen. Voor een verjaringstermijn geldt immers dat deze (middels een brief) kan worden gestuit (lees: verlengd). Bij vervaltermijnen geldt echter dat de kans voorbij is op het…

Lees meer