Blogs Strafrecht

Rijbewijs ingevorderd: Wat nu?

| Blogs Strafrecht

Het is een mooie zonnige dag en je besluit een motorrit te maken. Op een prachtige dijkweg geniet je van de omgeving. Maar dan wordt je staande gehouden vanwege een (vermeende) overschrijding van de aldaar toegestane maximale snelheid. De maximum snelheid blijkt ter plaatse 60km/h te zijn. Tot overmaat van…

Lees meer

BMW gestolen? Wees alert in uw gesprek met de toedrachtsonderzoeker!

| Blogs Strafrecht

In september 2014 was er onder advocaten wat commotie over een uitspraak in een strafzaak waarin politieagenten een training hadden gehad in verband met het ondergaan van een getuigenverhoor. Is het nou echt nodig dat politiemensen zo’n training ondergaan? En zijn er geen mensen voor wie het veel belangrijker is…

Lees meer

Verkeer en alcohol: de gevolgen worden ernstiger

| Blogs Strafrecht

Er is een tijd geweest waarin de combinatie alcoholgebruik en verkeersdeelname weinig aandacht kreeg. Specifiek daarop toegesneden wetgeving was er nog niet, de strafrechtelijke consequenties van het rijden onder invloed waren beperkt. In 1974 is in de wegenverkeerswet opgenomen dat het bloedalcoholgehalte van een bestuurder niet meer dan 0,5 promille…

Lees meer

Cybercrime

| Blogs Strafrecht

Cybercrime, oftewel computercriminaliteit, is een strafbare of strafwaardige gedraging waarbij via geautomatiseerde werken gegevens worden verwerkt of overgedragen. Onder cybercrime vallen niet alleen strafbare gedragingen waarbij de computer het doel van deze gedragingen is (bijvoorbeeld in geval van hacking of virusverspreiding), maar ook gedragingen waarbij de computer als middel wordt…

Lees meer

Slachtoffers van voetbalgeweld

| Blogs Strafrecht

Voetbalgeweld komt al lange tijd voor. Een dieptepunt was het overlijden van een grensrechter in het amateurvoetbal begin december 2012. Door dit overlijden zijn zowel in de media als op straat vele discussies ontstaan. Vaak gaat het hierbij om de vraag hoe toekomstige incidenten voorkomen kunnen worden. De burgemeester en…

Lees meer

Aanpak computercriminaliteit versterkt

| Blogs Strafrecht

Ook wij als advocaten bedienen ons inmiddels voor een belangrijk deel van ons werk van computers. En wij niet alleen. Ook de tegenpartij in strafzaken, het openbaar ministerie, heeft het internet ontdekt. Er zijn natuurlijk de direct met internet gelieerde strafbare feiten (“cybercrime”), waarbij het internet een directe rol speelt…

Lees meer

Vakantiegangers opgelet! Nepartikelen invoeren blijft strafbaar

| Blogs Strafrecht

Op 9 augustus 2013 stond in het AD een opmerkelijk artikel getiteld: “Nepkleding niet langer beboet”. In dit artikel wordt geschreven dat vakantiegangers die nagemaakte merkkleding meenemen naar huis, niet meer worden bestraft als ze op Schiphol worden betrapt. Volgens het artikel zou het Openbaar Ministerie zijn gestopt met…

Lees meer

Terugslaan mag niet

| Blogs Strafrecht

Er is in het strafrecht geen onderwerp waar zoveel een beroep op wordt gedaan en dat zo weinig wordt gehonoreerd als zelfverdediging. In strafrechtelijke termen: noodweer. Iemand wordt aangevallen en slaat terug. Mag dat? In z’n algemeenheid: nee. Je wordt dus gedagvaard als verdachte van mishandeling (of erger). Alleen als…

Lees meer

Jeugdstrafrecht en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

| Blogs Strafrecht

Het is de nachtmerrie van bijna iedere ouder: uw kind maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. Bij u als ouder overheerst niet alleen de vraag ‘waarom heeft mijn kind dit gedaan’ maar ook, ‘welke straf zal er volgen’ en ‘krijgt mijn kind nu wel een baan?’Wat is een VOG?Steeds…

Lees meer

Soms is een taakstraf alleen niet voldoende

| Blogs Strafrecht

In 2012 werd artikel 22b Wetboek van Strafrecht van kracht. Het eerste lid van dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat een taakstraf niet kan worden opgelegd voor een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld én een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit…

Lees meer