Coronavirus | Franchiserecht

Coronavirus | Franchiserecht

Blog Overmacht en franchise
De impact van het corona-virus is groot. Iedereen wordt erdoor geraakt, zo ook franchisegevers en franchisenemers. De beslissingen die door het coronavirus genomen worden raken de bedrijfsvoering. Franchisegevers en franchisenemers kunnen hierdoor veelal niet meer aan hun contractuele verplichtingen voldoen. Eet- en drinkgeleden, sport en fitnesclubs, etc. zijn intussen verplicht gesloten. Andere ondernemers kiezen vrijwillig om deuren te sluiten, omdat zij de gezondheid van werknemers dan wel bezoekers niet meer kunnen garanderen. Maar ondertussen lopen de contractuele (betalings)verplichtingen gewoon door. Dit met alle gevolgen van dien.

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.