Contractenrecht

Contractenrecht

Elke ondernemer krijgt te maken met het sluiten van overeenkomsten. Helaas komt het vaak voor dat een overeenkomst onjuiste of onvolledige bepalingen bevat. Ook is er nog wel eens onenigheid over de inhoud en de uitleg daarvan. Of komt een van de partijen de gemaakte afspraken in het geheel niet na. Vaak is het geschil te herleiden tot een onduidelijke formulering die voor meerdere uitleggen vatbaar is.

Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor de zakelijke relatie, maar ook leiden tot langdurige en kostbare procedures. Een goede overeenkomst reduceert beide risico’s tot een minimum. Bovendien is het vooraf laten beoordelen of opstellen van een overeenkomst door een advocaat een stuk goedkoper dan het voeren van een procedure.

“Wat het brein kan bedenken, kan ook worden bereikt”

Napoleon Hill

Wij hebben ruime ervaring met uiteenlopende overeenkomsten zoals koop, dienstverlening, franchise, distributie, agenturen, samenwerking, geldlening, en het vestigen van zekerheden en dergelijke. Onze inzet is gericht op het voorkomen van onduidelijkheid en onzekerheid achteraf. Vooral bij een langdurige samenwerking of als er grote belangen mee gemoeid zijn, doet u er verstandig aan de afspraken helder op schrift te stellen. Want ook al is een mondelinge overeenkomst óók een overeenkomst, bewijsrechtelijk geeft zo’n mondelinge afspraak vaak de nodige problemen. Heeft u al te maken met een kwestie rondom een overeenkomst? Wij denken graag met u mee over een oplossing. We kennen de markt en de specifieke regelgeving. Maak er gebruik van. 

Almelo
Advocaat MR. DANIËLLE (D.G.J.) ENGBERS
Deventer
Partner, Advocaat MR. PAUL (P.J.) ARENTSHORST
Enschede
Partner, Advocaat, MT-lid MR. ARJEN (A.C.) HUISMAN

Onze andere rechtsgebieden

U vindt bij ons altijd een berg aan ervaring en een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in het betrokken rechtsgebied. Staat u specifieke aandachtsgebied er niet tussen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wellicht hebben we toch de oplossing voor u.

Aanbestedingsrecht
Arbeidsrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
danielshuisman-locaties32kbA
Erfrecht
Franchiserecht
Gezondheidsrecht
Huurrecht
IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht
Incasso’s
Insolventierecht
Mediation
Ondernemingsrecht
Pensioenrecht
Personen- en Familierecht
Rechtsgebiedenregistratie
Strafrecht