Coronavirus

Coronavirus

Het Coronavirus (COVID-19) heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt en treft nu ook Nederland. Door de overheid zijn maatregelen getroffen, waar wij u graag zoveel mogelijk over willen informeren. Daarom hebben wij een Coronavirus pagina aangemaakt op onze website waar u informatie, FAQ, etc. kunt terugvinden. Dagelijks wordt hier nieuwe informatie op geplaatst.

Klik hieronder om naar de juiste informatie te gaan:

Wilt u meer informatie of contact met een advocaat dan kan dat via zijn of haar nummer of per e-mail, de contactgegevens kunt u vinden op deze pagina. U kunt ook contact opnemen via ons algemene nummer 0546-760 860.


Bij Daniels Huisman
Onze medewerkers zijn veelal in staat om hun werkzaamheden vanuit huis te verrichten. Toegang tot alle digitale systemen en servers is gewaarborgd. Zodoende kunnen wij de service verlenen die u van ons gewend bent.

Zittingen zijn tot 6 april 2020 grotendeels afgelast. Over het vaststellen van een nieuwe datum wordt contact opgenomen.

Om onze medewerkers en cliënten te beschermen, zijn er verschillende maatregelen genomen ter voorkoming van verdere verspreiding. Daarbij volgen wij het landelijke beleid.

Daniels Huisman houdt de ontwikkeling van het Coronavirus continu in de gaten, mocht er iets veranderen dan zullen we zorgen dat hier snel op ingespeeld kan worden. Dankzij de maatregelen die nu getroffen zijn, zorgen wij dat onze service richting onze cliënten gewaarborgd blijft. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon.