Coronavirus | Ondernemingsrecht

Coronavirus | Ondernemingsrecht

Blog corona en de materieel nadelige wijziging (MAC) bij bedrijfsovernames
Bedrijfsovernames kosten tijd, veel tijd. Tussen de eerste rituele paringsdans en de dag dat partijen hun handtekeningen zetten onder een koopovereenkomst, zit vaak een periode van maanden. En ook tussen het tekenen van een koopovereenkomst en de daadwerkelijk overdracht van de aandelen (of activa) kan een behoorlijk lange tijd zitten. Wat als de markt, of zelfs de wereld, totaal is veranderd in die periode na het tekenen van de koopovereenkomst? Door het coronavirus is die vraag actueler dan ooit.

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Blog de groepsvennootschap in het NOW
Er zijn maar weinig wettelijke regelingen die zich zo kort na hun invoering in zoveel belangstelling mogen verheugen als de NOW-regeling, de tijdelijke overbruggingsmaatregel voor behoud van werkgelegenheid. Het is ook niet voor niets een ‘noodmaatregel’ waar werkgevers op zaten te wachten. In korte tijd is ook al veel over de NOW regeling geschreven.

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Blog liquiditeitsproblemen en steunmaatregelen
U hoeft de tv maar aan te zetten of het gaat over de coronacrisis. Naast de impact op onze gezondheid dreigt de coronacrisis ook een (financiële) impact te hebben op ondernemers. Ik neem u mee in de ‘ondernemingsrechtelijke’ steunmaatregelen die de overheid heeft getroffen, in het bijzonder de steunmaatregel van ‘bijzonder uitstel van betaling van belastingen’.

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Blog pas op met (te) lang voortzetten onderneming tijdens corona-crisis; bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer

De corona-crisis brengt voor ondernemingen in allerlei sectoren veel onzekerheid met zich mee. Experts verwachten een faillissementsgolf in het najaar van 2020. Natuurlijk probeert iedere ondernemer een faillissement te voorkomen. Maar hoe lang mag je, misschien tegen beter weten in, blijven ondernemen? Als je als bestuurder een onderneming te lang voortzet, terwijl je ziet of kunt zien dat een faillissement onafwendbaar is, ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan slechts worden gesproken van kennelijk onbehoorlijk bestuur ‘als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld’.

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Blog de (digitale) AvA en de Tijdelijke wet COVID-19

Inmiddels zijn de eerste jaarrekeningen van (besloten) vennootschappen opgemaakt en moet de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) deze vaststellen. De huidige omstandigheden bemoeilijken echter het houden van een AvA. Een van de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is natuurlijk de beperking van het aantal mensen dat bijeen mag komen. Daarop heeft de wetgever een oplossing bedacht.

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Blog (wetsvoorstel) aanhouding faillissementen en tijdelijk betalingsuitstel COVID-19 (I/II)

U drijft een onderneming die in de kern gezond is. Echter, als gevolg van het uitbreken van COVID-19 of de daarmee verband houdende beperkende maatregelen komt u tijdelijk in de financiële problemen. Uw omzet valt weg of is nog slechts zeer beperkt. Uw onderneming raakt in liquiditeitsproblemen en u kunt uw schuldeisers niet langer voldoen. Het geduld van uw schuldeisers raakt op en het faillissement van uw onderneming wordt aangevraagd of er worden andere verhaalsacties ingesteld. Wat nu? (I/II)

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Blog (wetsvoorstel) aanhouding faillissementen en tijdelijk betalingsuitstel COVID-19 (II/II)

De wetgever probeert de schade die COVID-19 aan de economie toebrengt met een nieuwe regeling verder te beperken. Aangezien de rechtbank een verzoek tot faillietverklaring na invoering van het wetsvoorstel 35557 kan aanhouden (zie het eerste deel van dit tweeluik), wordt ook naar andere incassomaatregelen, zoals conservatoir (bewarend) of executoriaal (uitvoerend) beslag of de executie van een pand- of hypotheekrecht, gegrepen. Ook deze mogelijkheden worden in het wetsvoorstel beperkt.

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.