Coronavirus | Erfrecht

Coronavirus | Erfrecht

Blog Hoe zit het eigenlijk met nalatenschap?
Het is een ongewone en heftige tijd voor iedereen. Een tijd waarin u misschien met vragen rond nalatenschap krijgt te maken. U denkt hier misschien liever niet over na, toch is het goed om te weten hoe het zit. 

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Blog Het testament, onterven en de legitieme portie
De inhoud van een testament kan veel vragen oproepen bij de nabestaanden. De erflater kan in zijn testament de bepalingen uit de wet volgen maar heeft ook de vrijheid daar volledig van af te wijken. Zo kan de erflater zelf erfgenamen benoemen en de wettelijke verdeling uitsluiten maar ook de echtgenoot, kinderen en andere familieleden uitsluiten. 

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.