Aannemer, let op het bestek!

Aannemer, let op het bestek!

U doet als aannemer waarschijnlijk regelmatig mee aan aanbestedingen. De opdrachtgever verstrekt u in zo’n geval een bestek op basis waarvan u een offerte maakt. Maar let op het bestek!

Administratieve bepalingen
U kijkt natuurlijk goed naar de specificaties van het werk. Het komt echter regelmatig voor dat de administratieve bepalingen in het bestek niet goed worden gelezen. Die administratieve bepalingen worden echter wel onderdeel van de overeenkomst als het werk aan u wordt gegund.

Wat nu als er vertraging bij de uitvoering optreedt en in het bestek, in die administratieve bepalingen, is bepaald dat in het geval van vertraging geen recht op vergoeding van kosten of schade voor de aannemer bestaat?

Raad van Arbitrage
In dat geval zult u als aannemer, als het tot een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of de gewone rechter komt, de kous op uw kop krijgen. De bepaling in de administratieve voorwaarden is, als daar door u geen opmerkingen over zijn gemaakt, onderdeel van de overeenkomst en geldt tussen partijen.

Het is dus belangrijk om de administratieve bepalingen in het bestek goed te lezen om te kunnen beoordelen of daaruit voor u risico’s voortvloeien. Als er zulke bepalingen in het bestek staan is het belangrijk om daar tijdig vragen over te stellen aan de potentiële opdrachtgever. Die vragen kunnen dan beantwoord worden in de nota van inlichtingen. Mogelijk kan over de inhoud daarvan nog onderhandeld worden.

Gids proportionaliteit
In het geval van overheidsaanbestedingen gelden ook de regels die zijn vastgelegd in de ‘gids proportionaliteit’. De in deze gids vastgelegde regels hebben tot doel dat de aanbestedende dienst eisen en voorwaarden stelt die in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Met andere woorden, de voorwaarden in het bestek dienen redelijk te zijn. De vraag is of een aanbestedende overheidsdienst deze regels naleeft. Het is dus zinvol dit te beoordelen en hierover opmerkingen te maken vóór de inschrijving op het werk.

Bestek en aanbesteding inclusief voorwaarden
Voor u is het dus belangrijk om vooraf, na ontvangst van een bestek, ook de voorwaarden die aan de opdracht zijn verbonden goed in ogenschouw te nemen, omdat hierin voor u nadelige clausules kunnen zijn opgenomen.

De advocaten van Daniels Huisman advocaten zijn op de hoogte van de geldende regelgeving en kunnen u hierover adviseren. Hebt u als aannemer dus vragen over de inhoud het bestek neemt u dan tijdig (!) contact op om u daarover van informatie te laten voorzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de praktijkgroep Bouwrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Bouwrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: