Strafrecht

Strafrecht

Iedereen kan in aanraking komen met politie en justitie: particulieren, ondernemers en (non-profit) instellingen. Dan is het goed om te weten dat u terecht kunt bij onze ervaren strafrechtadvocaten. Wij adviseren en begeleiden bovendien in kwesties die het gevolg zijn van een strafzaak. Denk aan een arbeidsconflict doordat u in hechtenis bent genomen. Of aan een ongeldigverklaring van het rijbewijs omdat u wegens rijden onder invloed bent aangehouden.

Zo zit u bij Daniels Huisman Advocaten dus altijd goed.

“Voor vrijspraak, strafvermindering of schadevergoeding”

Wordt u verdacht?
Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit of wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie is het zaak om zo snel mogelijk een strafrechtadvocaat te raadplegen. Dat geldt nog sterker wanneer het Openbaar Ministerie u een strafbeschikking heeft uitgereikt. In dat geval is aan de strafoplegging namelijk geen onafhankelijke rechter te pas gekomen.

Nu is een verdenking in feite niets anders dan de mening van het Openbaar Ministerie dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Dat hoeft lang niet altijd te kloppen. Er kan sprake zijn van een verschil van inzicht, bijvoorbeeld over welke stof onder de afvalstoffenwetgeving valt. Of over de vraag of de rijtijdenwetgeving wel of niet juist is nageleefd. Zo ontstaan vrijspraken of strafverminderingen.

Bent u slachtoffer?
Als u slachtoffer bent van een misdrijf, dan bent u gebaat bij adequate bijstand in het strafrecht. Slachtoffers die materiële en/of immateriële schade hebben geleden kunnen namelijk hun vordering bij de rechter indienen. Wij kunnen u hierover voorlichten, adviseren en bijstaan.

Almelo
Advocaat MR. HANS (J.W.) STEGEMAN

Onze andere rechtsgebieden

U vindt bij ons altijd een berg aan ervaring en een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in het betrokken rechtsgebied. Staat u specifieke aandachtsgebied er niet tussen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wellicht hebben we toch de oplossing voor u.

Aanbestedingsrecht
Arbeidsrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
danielshuisman-locaties32kbA
Erfrecht
Franchiserecht
Gezondheidsrecht
Huurrecht
IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht
Incasso’s
Insolventierecht
Mediation
Ondernemingsrecht
Pensioenrecht
Personen- en Familierecht
Rechtsgebiedenregistratie
Strafrecht