Blogs Huurrecht

Huurprijs verhogen van 290-bedrijfsruimte?

Verhuurder pas op voor het tussentijds wijzigen van de huurovereenkomst!

| Blogs Huurrecht

Elke vastgoedbelegger wil graag een goed rendement behalen. Daarvoor is het van belang dat de huurprijs in verhouding staat tot de waarde, de onderhoudskosten en de populariteit van het object. Als een huurovereenkomst al enige tijd loopt, sluit de huurprijs op een gegeven moment mogelijk niet meer aan bij de…

Lees meer

(Ver)huur in tijden van corona

| Blogs Huurrecht , Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De bekende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, zoals een samenscholingsverbod (anderhalve meter mensen!), het advies om thuis te blijven en het sluiten van horeca zorgen ervoor dat onder meer horecaondernemers en winkeliers moeilijk om aan hun huurverplichtingen kunnen voldoen. Daar is al veel over geschreven. Het huidige wettelijk systeem…

Lees meer

Dringend eigen gebruik en renovatie van winkelruimte

| Blogs Huurrecht

De vastgoedmarkt is in beweging. Van overspannen situaties als in de Randstad is in het Oosten van Nederland nog niet echt sprake, maar ook hier zit de markt in de lift, zeker voor bedrijfs- en kantoorpanden. Genuanceerder ligt het voor winkelruimte. Veel winkeliers hebben het ondanks de economische voorspoed nog…

Lees meer

Draaideurconstructies in het huurrecht? Het werkt niet …

| Blogs Huurrecht

Tijdelijke verhuur van woningen na de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt ingevoerd. Deze wet geeft veel ruimere mogelijkheden dan voorheen om woonruimte tijdelijk te verhuren. Het doel van deze wet is om een impuls te geven aan een betere doorstroming…

Lees meer

Verhuurder: u heeft recht op een hogere boete!

| Blogs Huurrecht

Het boetebeding in huurovereenkomsten. Er is al veel over geschreven. En toch is er nog altijd veel onduidelijkheid over. Niet alleen bij verhuurders, maar zelfs bij rechters! Bij deze mijn poging om duidelijk te maken hoe de boetebepaling nu werkt.Verschillende boetebepalingenIn een huurovereenkomst staan meerdere boetebepalingen. Zo staan er bijvoorbeeld…

Lees meer

De gebrekenregeling in het huurrecht

| Blogs Huurrecht

In artikel 203 t/m 211 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is een algemene gebrekenregeling opgenomen. Die geldt in principe voor alle huurovereenkomsten.In artikel 7:204 BW is bepaald wat onder een gebrek dient te worden verstaan, namelijk:“Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere…

Lees meer

Voldoet het wettelijk criterium met betrekking tot huurprijswijziging van winkelruimte in de huidige crisistijd nog wel?

| Blogs Huurrecht

De huurprijsaanpassing van winkelruimte, ook wel middenstandsbedrijfsruimte, ex artikel 7:290 BW is dwingend rechtelijk geregeld in de artikelen 7:303 en 7:304 BW. In principe – er zijn uitzonderingen – kan elke vijf jaar de huurprijs van winkelruimte op vordering van verhuurder of huurder worden aangepast. In een tijd waarin de…

Lees meer

Help, leegstand! En nu?

| Blogs Huurrecht

In de huidige woningmarkt komt het nog steeds regelmatig voor dat een woning leeg staat of leeg komt te staan, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe woning is gekocht en de vorige nog niet is verkocht. Of omdat de bewoner naar een verzorgingsinstelling of aanleunwoning is vertrokken, terwijl de (voormalige) woning…

Lees meer

Opschorten van huurbetaling bij gebreken, het blijft een heikele actie

| Blogs Huurrecht

Opschorten van huurbetalingIn de praktijk komt het regelmatig voor dat huurders die menen dat er sprake is van gebreken aan het gehuurde de huurbetaling geheel of deels stopzetten. Dat opschorten van de huurbetaling is echter bijzonder risicovol.VoorgeschiedenisNa het bekende arrest van de Hoge Raad ‘Van Bommel/Ruijgrok’ uit 1997 heeft de…

Lees meer

HELP!! Leegstand; en nu? Deel 2 – de oplossing: tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet

| Blogs Huurrecht

De vorige blog huurrecht ging over de situatie dat een woning leeg staat of leeg komt te staan, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe woning is gekocht en de vorige nog niet is verkocht. Of omdat de bewoner naar een verzorgingsinstelling of aanleunwoning is vertrokken, terwijl de (voormalige) woning nog niet is…

Lees meer