Met DH de diepte in

Bijzondere zorgplicht tegenover kapitaalverschaffers in besloten (familie-)ondernemingen

| Met DH de diepte in

Een rechtspersoon en al degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, hebben op grond van de wet de plicht om zich als zodanig tegenover elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Beperk ik mij hier tot kapitaalvennootschappen, en in het…

Lees meer