Met DH de diepte in

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen binnen non-profit stichtingen

| Met DH de diepte in

Op grond van de wet is iedere bestuurder en commissaris tegenover de rechtspersoon (hierna beperk ik mij tot de stichting) waarin hij is aangesteld, verplicht tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Waar dat voor het bestuur het besturen van de stichting is, is dat voor de raad van commissarissen…

Lees meer

Bijzondere zorgplicht tegenover kapitaalverschaffers in besloten (familie-)ondernemingen

| Met DH de diepte in

Een rechtspersoon en al degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, hebben op grond van de wet de plicht om zich als zodanig tegenover elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Beperk ik mij hier tot kapitaalvennootschappen, en in het…

Lees meer