HELP!! Leegstand; en nu? Deel 2 – de oplossing: tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet

HELP!! Leegstand; en nu? Deel 2 – de oplossing: tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet

De vorige blog huurrecht ging over de situatie dat een woning leeg staat of leeg komt te staan, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe woning is gekocht en de vorige nog niet is verkocht. Of omdat de bewoner naar een verzorgingsinstelling of aanleunwoning is vertrokken, terwijl de (voormalige) woning nog niet is verkocht. Nu deel II, de oplossing.

Leegstandswet
De Leegstandswet maakt het mogelijk om woonruimte tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming. Per 1 juli 2013 is de Leegstandswet gewijzigd. De Leegstandswet is sindsdien bij uitstek geschikt om te koop staande woningen – tijdelijk – te verhuren.

Werkwijze
Hoe moet u te werk gaan bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet?

Voordat de woning wordt verhuurd, moet er een vergunning worden aangevraagd – en verleend –  door de gemeente waar de woning staat. Daarvoor is een standaardformulier beschikbaar. De kosten voor een vergunning bedragen grofweg tussen € 0 en € 150,00, afhankelijk van welke gemeente het betreft.

Tijdelijke verhuur van woonruimte
Er dient een huurovereenkomst te worden gesloten, die aan de eisen van de Leegstandswet voldoet. Zo moet er onder andere in staan dat het een huurovereenkomst betreft op grond van de Leegstandswet.

De vergunning heeft bij te koop staande woonruimte een looptijd van vijf jaar. De gemeente (B&W) dient de vergunning sinds 1 juli 2013 ineens voor vijf jaar te verlenen (voorheen was dat twee jaar, met verlengingsmogelijkheid). Binnen deze termijn van vijf jaar waarin de vergunning loopt, kan een tijdelijke huurovereenkomst worden gesloten, die – desgewenst – telkens kan worden verlengd tot maximaal het einde van de vergunningstermijn.

Vergunning tijdelijke verhuur
Wilt u een leegstaande woning tijdelijk verhuren en na verloop van tijd het huurcontract ook weer kunnen beëindigen? De vastgoedadvocaten van Daniels Huisman kunnen het huurcontract voor u opstellen en u informeren over de vergunningverlening, óf het gehele traject voor u verzorgen: kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke prijs. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden bij mr. Hubert te Woerd, lid van de praktijkgroep Huurrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Huurrecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: