Arbeidsrecht: de belangrijkste wijzigingen (WWZ). Vandaag: het non-concurrentiebeding

Arbeidsrecht: de belangrijkste wijzigingen (WWZ). Vandaag: het non-concurrentiebeding

U zult het inmiddels vaak hebben gehoord: “Het arbeidsrecht gaat flink op de schop!”. Maar wat verandert er eigenlijk allemaal? En wanneer gaan de wijzigingen eigenlijk in? De Praktijkgroep Arbeidsrecht van Daniels Huisman Advocaten zal u de aankomende tijd “bij bloggen” over dit onderwerp. Vandaag staat het non-concurrentiebeding op het programma.

Non-concurrentiebeding – Inleiding
Als werkgever kunt u er een groot belang bij hebben dat een werknemer niet bij een (directe) concurrent in dienst zal treden of zelf een met uw onderneming concurrerend bedrijf zal beginnen. Dat kan worden voorkomen door met de betreffende werknemer een non-concurrentiebeding overeen te komen. Daardoor wordt de werknemer beperkt in zijn mogelijkheden om elders werkzaamheden te verrichten. Om de werknemer te beschermen zijn er een aantal beschermende bepalingen opgenomen in de Wet.

Non-concurrentiebeding – Oud recht
Onder het oude recht was het mogelijk om een non-concurrentiebeding overeen te komen in (vrijwel) elke arbeidsovereenkomst met een meerderjarige werknemer.

Non-concurrentiebeding – Huidig recht (vanaf 1 januari 2015)
Door het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de regeling omtrent het non-concurrentiebeding gewijzigd. Een non-concurrentiebeding kan niet meer worden overeengekomen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ontbreekt die motivering, dan is het non-concurrentiebeding ongeldig (nietig).  

Let op: de wijzigingen ten aanzien van het non-concurrentiebeding zijn al op 1 januari 2015 ingegaan (!). Zie voor andere wijzigingen het eerdere blogbericht over proeftijd.

Mocht u na het lezen van deze blog vragen hebben over het non-concurrentiebeding en / of andere wijzigingen in het arbeidsrecht, neemt u dan gerust even contact op met mr. Ronald Lindeboom, lid van de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier 

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: