Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Sinds 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In de praktijk krijgen wij hier best veel vragen over. Reden om de belangrijkste veranderingen, en wat dat voor u als werkgever betekent, nog eens op een rijtje te zetten.    Wat is er in hoofdlijnen…

Lees meer

Nabootsen mag, maar niet slaafs

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

In Nederland proberen we met intellectuele eigendomsrechten (IE-recht), producten te beschermen tegen namaak. Voorbeelden van IE-recht zijn het auteursrecht, merkenrecht,  octrooirecht en/of modelrecht. Maar wat nu als je geen IE-recht bezit? Voor de meeste IE-rechten geldt een registratievereiste en/of vervallen na verloop van tijd. Sta je dan met lege handen…

Lees meer

Huurovereenkomst of niet? Het blijkt soms lastig

| Blogs Huurrecht

Regelmatig zien we de voorbeelden voorbij komen… Met de beste bedoelingen wordt iemand – tijdelijk – het gebruik van een woning gegund. Achteraf volgt de kater voor de woningeigenaar als blijkt dat sprake is van een huurovereenkomst en de huurder een beroep doet op huurbescherming. Systeem van huurbescherming In het…

Lees meer

Bijzondere zorgplicht tegenover kapitaalverschaffers in besloten (familie-)ondernemingen

| Met DH de diepte in

Een rechtspersoon en al degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, hebben op grond van de wet de plicht om zich als zodanig tegenover elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Beperk ik mij hier tot kapitaalvennootschappen, en in het…

Lees meer

Het belang van een goede klassenindeling bij een WHOA

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, oftewel de WHOA, in werking getreden. Deze wet maakt het voor een onderneming in zwaar weer, mogelijk om een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers. Verklaart de rechtbank het akkoord verbindend, dan worden alle daaraan betrokken schuldeisers, gebonden aan…

Lees meer

Whoa-akkoord bij vennootschap onder firma – de positie van de vennoten

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Deze blog gaat over de positie van de vennoten in een vennootschap onder firma (hierna: “vof”) bij toepassing van de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: “Whoa”). Dit doe ik aan de hand van een uitspraak[1] over de herstructurering van schulden van een vof. In mijn voorbeeld gaat het…

Lees meer

Verkrijging van eigendom door verjaring: meer mogelijk?

| Blogs Vastgoed

Eigenaar worden van een onroerende zaak is mogelijk langs verschillende wegen: Door eigendomsoverdracht (notariële akte + inschrijving op basis van (bijvoorbeeld een koop- of schenkings)overeenkomst) Door verloop van tijd waarbij sprake is geweest van bezit van die onroerende zaak De eerste mogelijkheid is bekend en bespreek ik daarom verder niet.De…

Lees meer

Verruiming ketenregeling voor bestuurders van rechtspersonen

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Bestuurders van (niet beursgenoteerde) rechtspersonen zijn in de regel op twee manieren aan de rechtspersoon gebonden: er is een vennootschapsrechtelijke band (als gevolg van de benoeming van de bestuurder door het daartoe bevoegde orgaan) en er is een arbeidsrechtelijke band op basis waarvan de bestuurder zijn werkzaamheden uitvoert en zijn…

Lees meer

Betalingsproblemen op tijd aanpakken

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis belastingschulden opgebouwd. De Belastingdienst heeft van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel verleend voor het betalen van belastingen. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld afgelost worden. De Belastingdienst gaat ook invorderingsrente heffen. Volgens de huidige regelgeving moet…

Lees meer

Curator moet schip uitschrijven zodat het niet langer in de boedel valt

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Soms staat een rechtvaardig en billijk resultaat voorop. In een uitspraak in kort geding van de Rechtbank Amsterdam[1], is een curator veroordeeld om een schip uit te schrijven. Hij had dat zelf opgeëist vanwege een leveringsgebrek bij een koper die het schip al had betaald en in zijn…

Lees meer