Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Hoe zeg ik een huurovereenkomst detailhandels-/winkelruimte op?

| Blogs Huurrecht

Eerder schreef ik een blog over de vraag wanneer sprake is van ‘detailhandels- of winkelruimte’ (artikel 7:290 BW). Deze blog is het vervolg en gaat over het opzeggen van zo’n huurovereenkomst (hierna: 290-HO). Waar moet je als verhuurder in dat geval op letten? Welke huurbescherming geldt…

Lees meer

Informeer je werknemer áltijd schriftelijk over het al dan niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Werkgevers zijn verplicht om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het dienstverband. Dit moet conform art. 7:668 BW uiterlijk een maand voordat deze arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Deze verplichting geldt sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid…

Lees meer

Invoering Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Ik probeer in deze blog zo duidelijk mogelijk uit te leggen waar deze wet over gaat en wat het belang ervan is. Turboliquidatie Een ‘turboliquidatie’ is een ontbinding van een rechtspersoon zonder baten. De mogelijkheid tot ‘turboliquidatie’ staat…

Lees meer

Het nieuwe ROZ-model winkelruimte

| Blogs Huurrecht

Edwin Nijhof Lizzy Holtrop Het heeft even geduurd – tien jaar om precies te zijn – maar sinds december 2022 is het nieuwe ROZ-model beschikbaar voor het opstellen van huurovereenkomsten voor winkel- en horecaruimten (290-ruimten). In ‘huurrechtland’ worden deze ROZ-modellen verreweg het meest gebruikt voor het aangaan van…

Lees meer

“Maar mijn werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd! Dan heb ik toch geen verplichtingen meer…?” 

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

In een recente uitspraak[1] van de rechtbank Overijssel besliste de kantonrechter dat een werkgever er niet te snel vanuit mocht gaan dat een werknemer de arbeidsovereenkomst had opgezegd. De werkgever dacht dat hij door die opzegging geen verplichtingen meer had uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en stopte met…

Lees meer

Dealerovereenkomsten, wel of geen franchiseovereenkomsten?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Op 24 mei 2023 sprak de Rechtbank Amsterdam een belangrijk vonnis uit in een zaak aanhangig gemaakt door dealerverenigingen. Het ging om de merken Opel, Peugeot, Citroën en DS. Zij eisten dat de dealer- en reparateurovereenkomsten die zij met Stellantis Nederland hebben, worden erkend als franchiseovereenkomsten. Stellantis N.V. is een in…

Lees meer

Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW of niet?

| Blogs Huurrecht

De ene bedrijfsruimte is de andere niet. Voor partijen die een huurovereenkomst met elkaar sluiten is het verschil van essentieel belang. Is er sprake van, wat in de volksmond bekend staat als ‘detailhandels- of winkelruimte’ (artikel 7:290 BW), dan geldt een sterkere vorm van huurbescherming dan…

Lees meer

Muzikale carnavalsparodie of toch een auteursrechtinbreuk?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Carnaval is bij uitstek een gelegenheid voor een parodie. Een parodie of persiflage is een imitatie die de draak steekt met het origineel. Hoe beter je het origineel kent, des te grappiger wordt vaak de goede parodie. Bij carnaval hoort natuurlijk carnavalsmuziek. Talloze carnavalsliedjes zijn bewerkingen van bestaande nummers. Zo…

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid altijd een belemmering bij ontslag?

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Ontslag van medewerkers door reorganisatie of tegenvallende resultaten… Het lijkt een onderwerp waarmee weinig ondernemers bezig zijn in deze tijd van grote personeelstekorten. Maar de wens om afscheid te nemen van elkaar als werkgever en werknemer, kan ook liggen in de persoonlijke sfeer. Bijvoorbeeld door een verstoorde werkrelatie of door…

Lees meer

Handelsnaaminbreuk beoordelen,.. best lastig!

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Inleiding Wat een handelsnaam is, staat beschreven in artikel 1 van de Handelsnaamwet (Hnw): de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het handelsnaamrecht ontstaat door het gebruik van de naam in het economisch verkeer. Een ondernemer kan de handelsnaam bijvoorbeeld gebruiken in een domeinnaam, op een website, op briefpapier, op…

Lees meer