Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW of niet?

| Blogs Huurrecht

De ene bedrijfsruimte is de andere niet. Voor partijen die een huurovereenkomst met elkaar sluiten is het verschil van essentieel belang. Is er sprake van, wat in de volksmond bekend staat als ‘detailhandels- of winkelruimte’ (artikel 7:290 BW), dan geldt een sterkere vorm van huurbescherming dan…

Lees meer

Muzikale carnavalsparodie of toch een auteursrechtinbreuk?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Carnaval is bij uitstek een gelegenheid voor een parodie. Een parodie of persiflage is een imitatie die de draak steekt met het origineel. Hoe beter je het origineel kent, des te grappiger wordt vaak de goede parodie. Bij carnaval hoort natuurlijk carnavalsmuziek. Talloze carnavalsliedjes zijn bewerkingen van bestaande nummers. Zo…

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid altijd een belemmering bij ontslag?

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Ontslag van medewerkers door reorganisatie of tegenvallende resultaten… Het lijkt een onderwerp waarmee weinig ondernemers bezig zijn in deze tijd van grote personeelstekorten. Maar de wens om afscheid te nemen van elkaar als werkgever en werknemer, kan ook liggen in de persoonlijke sfeer. Bijvoorbeeld door een verstoorde werkrelatie of door…

Lees meer

Handelsnaaminbreuk beoordelen,.. best lastig!

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Inleiding Wat een handelsnaam is, staat beschreven in artikel 1 van de Handelsnaamwet (Hnw): de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het handelsnaamrecht ontstaat door het gebruik van de naam in het economisch verkeer. Een ondernemer kan de handelsnaam bijvoorbeeld gebruiken in een domeinnaam, op een website, op briefpapier, op…

Lees meer

Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Sinds 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In de praktijk krijgen wij hier best veel vragen over. Reden om de belangrijkste veranderingen, en wat dat voor u als werkgever betekent, nog eens op een rijtje te zetten.    Wat is er in hoofdlijnen…

Lees meer

Nabootsen mag, maar niet slaafs

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

In Nederland proberen we met intellectuele eigendomsrechten (IE-recht), producten te beschermen tegen namaak. Voorbeelden van IE-recht zijn het auteursrecht, merkenrecht,  octrooirecht en/of modelrecht. Maar wat nu als je geen IE-recht bezit? Voor de meeste IE-rechten geldt een registratievereiste en/of vervallen na verloop van tijd. Sta je dan met lege handen…

Lees meer

Huurovereenkomst of niet? Het blijkt soms lastig

| Blogs Huurrecht

Regelmatig zien we de voorbeelden voorbij komen… Met de beste bedoelingen wordt iemand – tijdelijk – het gebruik van een woning gegund. Achteraf volgt de kater voor de woningeigenaar als blijkt dat sprake is van een huurovereenkomst en de huurder een beroep doet op huurbescherming. Systeem van huurbescherming In het…

Lees meer

Bijzondere zorgplicht tegenover kapitaalverschaffers in besloten (familie-)ondernemingen

| Met DH de diepte in

Een rechtspersoon en al degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, hebben op grond van de wet de plicht om zich als zodanig tegenover elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Beperk ik mij hier tot kapitaalvennootschappen, en in het…

Lees meer

Het belang van een goede klassenindeling bij een WHOA

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, oftewel de WHOA, in werking getreden. Deze wet maakt het voor een onderneming in zwaar weer, mogelijk om een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers. Verklaart de rechtbank het akkoord verbindend, dan worden alle daaraan betrokken schuldeisers, gebonden aan…

Lees meer

Whoa-akkoord bij vennootschap onder firma – de positie van de vennoten

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Deze blog gaat over de positie van de vennoten in een vennootschap onder firma (hierna: “vof”) bij toepassing van de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: “Whoa”). Dit doe ik aan de hand van een uitspraak[1] over de herstructurering van schulden van een vof. In mijn voorbeeld gaat het…

Lees meer