Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Bericht curator aan voormalig werknemers van TSN Thuiszorg

| Uncategorized

In het faillissement van TSN Thuiszorg B.V. zijn voormalig werknemers bericht over verlofuren. Het is de curator namelijk gebleken dat er werknemers zijn die nog recht hebben op de uitbetaling van niet genoten verlofuren. In het faillissement is inmiddels een zodanig boedelactief gegenereerd dat de verwachting is dat (een deel van) deze…

Lees meer

Het verhaal van de schoen met het gele stiksel

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Afhankelijk tot welke doelgroep je behoort, weet je meteen waar het over gaat of juist helemaal niet. En de naam Airwair International Limited (Airwair) doet bij menigeen ook geen bel rinkelen. Hoe anders is dat als je spreekt over ‘Dr. Martens’. Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer en exclusieve producent…

Lees meer

Dividenduitkering ten tijde van corona

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De coronacrisis heeft mogelijk een behoorlijk negatieve impact op de financiële gezondheid van uw onderneming. Aan de andere kant heeft u misschien ook van deze crisis geprofiteerd, waardoor er voldoende gelden beschikbaar zijn voor een dividenduitkering. U vraagt zich misschien af of u als bestuurder of DGA bevoegd bent om in…

Lees meer

De aanhouder wint

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Een ongeregelde rekening-courant, die door gebrekkige vastlegging en het uitblijven van terugbetalingen van kleur verschiet, kan menig groepsvennootschap of directeur-grootaandeelhouder in de staart bijten. Onlangs behaalden wij hierin een mooi succes. Begin 2021 heeft de Rechtbank Overijssel alle vorderingen van mijn kantoorgenoot en curator Martijn Samsen toegewezen, als gevolg waarvan…

Lees meer

Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In ons vorige blog, Inwerkingtreding Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021, werd aangekondigd dat de wet inwerking treedt. In dit blog wordt een overzicht gegeven van deze nieuwe wet. Bent u als bestuurder of toezichthouder betrokken bij een vereniging, stichting, coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij…

Lees meer

Inwerkingtreding Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

We zijn nog maar net in het nieuwe jaar aanbeland, maar er is al meteen groot nieuws te melden: per 1 juli a.s. zal de Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen in werking gaan treden. Begin vorig jaar stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel, maar de daadwerkelijke invoering liet geruime…

Lees meer

Contracten in coronatijd

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De coronacrisis houdt iedereen al maandenlang bezig. De maatregelen en risico’s beheersen het dagelijks leven en hebben daarmee rechtstreeks invloed op de economie. Wellicht zijn deze effecten ook merkbaar voor jou als ondernemer of voor je contractspartij. Hoe dien je hier mee om te gaan? Biedt de wet of de…

Lees meer

Coronavirus | (wetsvoorstel) aanhouding faillissementen en tijdelijk betalingsuitstel COVID-19 (II/II)

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De wetgever probeert de schade die COVID-19 aan de economie toebrengt met een nieuwe regeling verder te beperken. In het eerste deel van dit tweeluik over het wetsvoorstel 35557 (‘Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV’ , hierna: de ‘Regeling’) hebben wij uiteengezet aan welke vereisten een verzoek tot…

Lees meer

Coronavirus | (wetsvoorstel) aanhouding faillissementen en tijdelijk betalingsuitstel COVID-19 (I/II)

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

U drijft een onderneming die in de kern gezond is. Echter, als gevolg van het uitbreken van COVID-19 of de daarmee verband houdende beperkende maatregelen komt u tijdelijk in de financiële problemen. Uw omzet valt weg of is nog slechts zeer beperkt. Uw onderneming raakt in liquiditeitsproblemen en u kunt…

Lees meer

Modelrecht op een schoenzool

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Bijna iedereen heeft wel een paar sneakers. Maar weinig mensen zijn zich echter bewust van de intellectuele eigendomsrechten die op sneakers kunnen rusten. Het meest voor de hand liggende recht is het merk(recht). Gezien het ruime ‘werk-begrip’ in de Auteurswet, kunnen sneakers ook auteursrechtelijk beschermd zijn, de Auteurswet beperkt zich…

Lees meer