Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Kun je een mozaïeken buitenbank beschermen?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Ik moet u eerlijkheidshalve bekennen dat ik er nog niet eerder van gehoord had: de ‘Social Sofa’. ”Een Social Sofa is een zitbank met mozaïek geplaatst in openbare ruimte, naar een idee van Karin Bruers. De banken zijn gemaakt van beton en hebben een lengte van 2,24 m en de…

Lees meer

Portretmerken nodig naast het portretrecht?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Er bestaan vele soorten merken, de een bekender dan de ander. Denk bijvoorbeeld aan een woordmerk, een beeldmerk, een vormmerk, een kleurmerk, een patroonmerk of een positiemerk. We kunnen nu een nieuwe soort toevoegen: het portretmerk. Niet te verwarren met het portretrecht dat we uit de auteurswet kennen. Een portretmerk…

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid: handelen medebestuurder als belangrijke oorzaak faillissement

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak1 gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement ex artikel 2:248 BW. De Hoge Raad behandelt de vraag of omstandigheden die binnen het (meerhoofdige) bestuur hebben plaatsgevonden, in dit geval het handelen van een enkele bestuurder, kunnen gelden als een andere belangrijke…

Lees meer

Bestuurders let op: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Er is het afgelopen jaar veel geschreven over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR) en nu is het zo ver; de WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking. Reden om de belangrijkste wijzigingen nog een keer bij u, bestuurder van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting,…

Lees meer

Tegenstrijdig belang: besluiten of beslissen?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Bij tegenstrijdig belang in de besluitvorming dient u zich als bestuurder afzijdig te houden. Maar geldt dat ook wanneer er een beslissing moet worden genomen? In deze blog leest u daarover meer. Tegenstrijdig belangEen bestuurder met een tegenstrijdig belang mag op grond van de wet niet deelnemen aan de beraadslaging…

Lees meer

Per 1 juli 2021 wijziging in regeling vaste arbeidsomvang oproepkracht

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 moesten werkgevers op grond van artikel 7:628a lid 5 BW aan oproepkrachten van wie de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, binnen één maand na afloop van dat jaar een aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het gemiddeld aantal…

Lees meer

Klachtplicht: het leed dat niet tijdig klagen heet

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Heeft u een product of dienst geleverd gekregen maar u bent niet tevreden? Dan is altijd raadzaam om tijdig, bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren over de eventuele gebreken. Dit protest moet, om haar werking te hebben dan wél de schuldenaar (de partij die het product of de dienst…

Lees meer

Het verhaal van de schoen met het gele stiksel

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Afhankelijk tot welke doelgroep je behoort, weet je meteen waar het over gaat of juist helemaal niet. En de naam Airwair International Limited (Airwair) doet bij menigeen ook geen bel rinkelen. Hoe anders is dat als je spreekt over ‘Dr. Martens’. Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer en exclusieve producent…

Lees meer

Dividenduitkering ten tijde van corona

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De coronacrisis heeft mogelijk een behoorlijk negatieve impact op de financiële gezondheid van uw onderneming. Aan de andere kant heeft u misschien ook van deze crisis geprofiteerd, waardoor er voldoende gelden beschikbaar zijn voor een dividenduitkering. U vraagt zich misschien af of u als bestuurder of DGA bevoegd bent om in…

Lees meer

De aanhouder wint

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Een ongeregelde rekening-courant, die door gebrekkige vastlegging en het uitblijven van terugbetalingen van kleur verschiet, kan menig groepsvennootschap of directeur-grootaandeelhouder in de staart bijten. Onlangs behaalden wij hierin een mooi succes. Begin 2021 heeft de Rechtbank Overijssel alle vorderingen van mijn kantoorgenoot en curator Martijn Samsen toegewezen, als gevolg waarvan…

Lees meer