Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Whoa: Dwangakkoord wijzigt wel rechten, maar geen verplichtingen

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (‘Whoa’) in werking getreden. Die wet maakt het mogelijk om buiten het kader van een faillissement of surseance een dwangakkoord tot stand te brengen. Sinds de invoering heeft de Whoa zich snel ontwikkeld. De Whoa loopt in die ontwikkeling soms…

Lees meer

Ook na turboliquidatie kan een faillissement worden uitgesproken

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Eind 2023 lanceerde Daniels Huisman de website Turbocheck.nl. Iedereen kan daar informatie opvragen over bedrijven die door een turboliquidatie zijn opgehouden te bestaan. Met name schuldeisers die na een turboliquidatie met lege handen achterblijven, maken gebruik van Turbocheck.nl. De aanvrager ontvangt naast informatie, ook een advies van Daniels Huisman…

Lees meer

Wanneer ben je als bestuurder niet aansprakelijk in faillissement? Als je een andere oorzaak aantoont.

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Uiterste deponeringstermijn jaarrekening: twaalf maanden, niet minder. Op 14 november 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen. Het gaat over de verplichting om de jaarrekening te deponeren in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement (artikel 2:248 BW)[1]. Ten eerste behandelt het Hof de vraag of vereenvoudigde…

Lees meer

Onvrede uiten op social media (review), is dat nou toegestaan of niet?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht


Lees meer

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen binnen non-profit stichtingen

| Met DH de diepte in

Op grond van de wet is iedere bestuurder en commissaris tegenover de rechtspersoon (hierna beperk ik mij tot de stichting) waarin hij is aangesteld, verplicht tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Waar dat voor het bestuur het besturen van de stichting is, is dat voor de raad van commissarissen…

Lees meer

Pandrecht op vorderingen; hoe zat het ook alweer?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Als ondernemer wil je er graag zeker van zijn dat je klanten hun rekening betalen. Er zijn verschillende manieren om daarvoor zekerheid te bedingen. Een pandrecht is één van de meest voorkomende vormen van zekerheid. Zo’n pandrecht geeft jou als ondernemer een gunstige positie in het geval van betalingsproblemen of…

Lees meer

Hoe zeg ik een huurovereenkomst detailhandels-/winkelruimte op?

| Blogs Huurrecht

Eerder schreef ik een blog over de vraag wanneer sprake is van ‘detailhandels- of winkelruimte’ (artikel 7:290 BW). Deze blog is het vervolg en gaat over het opzeggen van zo’n huurovereenkomst (hierna: 290-HO). Waar moet je als verhuurder in dat geval op letten? Welke huurbescherming geldt…

Lees meer

Informeer je werknemer áltijd schriftelijk over het al dan niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Werkgevers zijn verplicht om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het dienstverband. Dit moet conform art. 7:668 BW uiterlijk een maand voordat deze arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Deze verplichting geldt sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid…

Lees meer

Invoering Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Ik probeer in deze blog zo duidelijk mogelijk uit te leggen waar deze wet over gaat en wat het belang ervan is. Turboliquidatie Een ‘turboliquidatie’ is een ontbinding van een rechtspersoon zonder baten. De mogelijkheid tot ‘turboliquidatie’ staat…

Lees meer

Het nieuwe ROZ-model winkelruimte

| Blogs Huurrecht

Edwin Nijhof Lizzy Holtrop Het heeft even geduurd – tien jaar om precies te zijn – maar sinds december 2022 is het nieuwe ROZ-model beschikbaar voor het opstellen van huurovereenkomsten voor winkel- en horecaruimten (290-ruimten). In ‘huurrechtland’ worden deze ROZ-modellen verreweg het meest gebruikt voor het aangaan van…

Lees meer