Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Laat u na afwijzing niet afschepen!

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

In een aanbestedingsprocedure kan maar één inschrijver winnen. Dat weten alle deelnemende partijen vooraf. Alle deelnemers getroosten zich daarom veel inspanningen en moeite om de opdracht binnen te slepen. Het is op zich al teleurstellend als daarna een brief wordt ontvangen waarin staat dat de aanbestedende dienst voornemens is de…

Lees meer

Heeft een makelaar recht op zijn overeengekomen courtage wanneer succesvol een beroep wordt gedaan op financieringsvoorbehoud?

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Van de meeste koopovereenkomsten betreffende onroerende zaken maakt de ontbindende voorwaarde van ‘het niet kunnen krijgen van financiering’ deel uit. En bij de meeste koopovereenkomsten betreffende onroerende zaken vindt (aan- of ver-)koopbemiddeling door een makelaar plaats. Maar hoe zit het met de courtage voor de makelaar wanneer de koop definitief…

Lees meer

Beperkte mogelijkheden om een al aanbestede opdracht te vernietigen

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Inleiding: bezwaar tegen gunning na aanbesteding Indien inschrijvers en andere belanghebbenden zich niet kunnen vinden in een gehouden aanbesteding en zij daarom gunning van de opdracht (sluiting van de overeenkomst) willen voorkomen, dan is de aangewezen weg om (tijdig) een kort geding procedure bij de voorzieningenrechter aanhangig te maken. In…

Lees meer

Bankgarantie gesteld door aannemer: wat doe je als de opdrachtgever deze ten onrechte laat uitbetalen?

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Aannemer stelt bankgarantie Als een aannemer een aannemingsovereenkomst sluit met een opdrachtgever dan wordt regelmatig overeengekomen dat de aannemer een bankgarantie stelt. Deze bankgarantie geeft de opdrachtgever zekerheid dat de aannemer zijn verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst nakomt en biedt zekerheid voor de kosten in verband met eventueel herstel van gebreken,…

Lees meer

Nieuwe snelle procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw: het Fast Track Bindend Advies

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Indien tijdens de bouw geschillen ontstaan en de daarbij betrokken partijen op heel korte termijn een bindende uitspraak wensen, kunnen die partijen sinds 18 november 2016 gebruikmaken van de nieuwe Fast Track Bindend Advies procedure.Deze procedure maakt geen deel uit van het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage, zodat partijen, als zij…

Lees meer

Wie betaalt de borrel?

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Als u eigenaar bent van een appartementsrecht dan bent u lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Misschien wordt er bij u wel eens een borrel, barbecue of andere activiteit  voor de bewoners georganiseerd. Bij veel Verenigingen van Eigenaren worden de kosten voor zo’n bewonersactiviteit betaald uit de kas van…

Lees meer

Zo heb je niets, zo heb je iets. Verjaring en grondrechten in de praktijk

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Altijd leuk: plotseling kun je door het verstrijken van tijd ineens meer blijken te hebben dan je had. Of, omgekeerd (en minder leuk), door het verstrijken van tijd iets kwijt zijn geraakt. Soms moet de juridische toestand aan een al lang bestaande feitelijke toestand worden aangepast, vindt de wetgever. En…

Lees meer

Aannemer, let op het bestek!

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

U doet als aannemer waarschijnlijk regelmatig mee aan aanbestedingen. De opdrachtgever verstrekt u in zo’n geval een bestek op basis waarvan u een offerte maakt. Maar let op het bestek!Administratieve bepalingenU kijkt natuurlijk goed naar de specificaties van het werk. Het komt echter regelmatig voor dat de administratieve bepalingen in…

Lees meer

Openbaarmaking asbestovertredingen op website van Inspectie SZW

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Op 15 augustus 2014 is de “Beleidsregel openbaarmaking Inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen” in werking getreden. Het betreft regels met betrekking tot het door de Inspectie SZW openbaar maken van asbestovertredingen op het internet en door middel van persberichten. Welke actie kunt u ondernemen indien (onterechte) openbaarmaking door publicatie…

Lees meer

Voorschot kosten asbestsanering

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd.

Lees meer