Blogs Bestuursrecht

Last onder dwangsom

| Blogs Bestuursrecht

Als u hebt gebouwd zonder dat u daarvoor een vergunning hebt aangevraagd dan kunt u geconfronteerd worden met een handhavingstraject door de overheid. De gemeente zal een last onder dwangsom kunnen opleggen. Dit betekent dat de gemeente last oplegt om binnen een bepaalde termijn het zonder vergunning gebouwde te verwijderen.

Lees meer

Schadevergoeding in het bestuursrecht; een heldere bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke- en bestuursrechter?

| Blogs Bestuursrecht

Per 1 juli 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op verschillende punten ingrijpend gewijzigd. Beoogd resultaat; een slagvaardiger, meer overzichtelijk en gestroomlijnder bestuursprocesrecht.Eén van deze wijzigingen zoals neergelegd in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (kortweg, de ‘Wab’) betreft het schadevergoedingsrecht. Bepalingen over dit recht zijn neergelegd in de Wet nadeelcompensatie…

Lees meer

Hoe lang duurt een bestuursrechtelijke procedure?

| Blogs Bestuursrecht

Niet zo lang geleden heeft de Raad van State geoordeeld over de vraag hoe lang een bestuursrechtelijke procedure maximaal mag duren. Eerder werd uitgegaan van een termijn van vijf jaar in zogenaamde niet-punitieve zaken (waarin geen ‘bestraffing’ aan de orde was). De bezwaarfase mocht volgens die normering een jaar duren en…

Lees meer