Vakantiegangers opgelet! Nepartikelen invoeren blijft strafbaar

Vakantiegangers opgelet! Nepartikelen invoeren blijft strafbaar

Op 9 augustus 2013 stond in het AD een opmerkelijk artikel getiteld: “Nepkleding niet langer beboet”. In dit artikel wordt geschreven dat vakantiegangers die nagemaakte merkkleding meenemen naar huis, niet meer worden bestraft als ze op Schiphol worden betrapt. Volgens het artikel zou het Openbaar Ministerie zijn gestopt met het uitdelen van boetes, omdat er ‘te veel rompslomp’ aan kleeft. Fabrikanten van merkkleding zijn woest en de vakantiegangers dolblij.

Kijkend naar de beleidsregels die het Openbaar Ministerie hanteert kom ik tot een geheel andere uitkomst. Het beleid rond nagemaakte merkkleding geldt inmiddels 7,5 jaar en is sindsdien niet gewijzigd. Sinds 1 februari 2006 geldt de “Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude”, welke geldigheidsduur op 31 januari 2011 is verlengd tot 31 januari 2016. Deze beleidsregels hebben betrekking op de invoer van allerhande merkvervalste goederen, zowel op Schiphol als elders.

De enige administratieve verandering is dat de Douane voorheen voor iedere hoeveelheid tot vijftig stuks altijd een proces-verbaal moest opmaken en insturen naar het Openbaar Ministerie. Dit is sinds juni 2012 klaarblijkelijk niet meer verplicht. Deze wijziging heeft dus geen enkele invloed op het ongewijzigde beleid waarmee een reiziger kan worden geconfronteerd. Hoe ziet dit beleid er dan uit?

Op de internetsite van het Openbaar Ministerie wordt aangegeven dat sinds de invoering van voornoemde richtlijn geldt dat wie meer dan drie en minder dan vijftig stuks namaakkleding (of andere nagemaakte goederen) invoert een transactievoorstel krijgt dat inhoudt dat men afstand moet doen van alle artikelen. Boven de genoemde vijftig stuks moet ook afstand worden gedaan van alle artikelen en wordt daarnaast een geldboete opgelegd. Ook iemand die vaker betrapt is met meer dan drie en minder dan vijftig stuks namaakkleding of andere nagemaakte goederen krijgt volgens de berichtgeving van het Openbaar Ministerie een boete.

Wanneer ik de beleidsregels er echter op na lees, dan lees ik dat op basis van artikel 337 Sr het in-, door- of uitvoeren van één of meer nagemaakte voorwerpen strafbaar is. In de beleidsregels wordt weliswaar een uitzondering gemaakt voor het in voorraad hebben van enkele nagemaakte goederen voor eigen gebruik, er is volgens dezelfde beleidsregels geen uitzondering voor het invoeren van enkele exemplaren.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee…. pas dus op! Neem geen nepkleding of -goederen mee, want een vervelende afsluiting van uw vakantie ligt namelijk op de loer.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen of vragen over het strafrecht in het algemeen, dan kunt u contact op met mr. Niek Brands, lid van de praktijkgroep Strafrecht.

Voor meer blogs van de praktijkgroep Strafrecht: klik hier

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: