Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Vervaltermijnen binnen de WWZ

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

In het kader van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn nieuwe (relatief) korte vervaltermijnen geïntroduceerd. Vervaltermijnen moeten niet verward worden met verjaringstermijnen. Voor een verjaringstermijn geldt immers dat deze (middels een brief) kan worden gestuit (lees: verlengd). Bij vervaltermijnen geldt echter dat de kans voorbij is op het…

Lees meer

Kindgebonden budget en kinderalimentatie: einde aan onduidelijkheid

| Blogs Personen- en Familierecht

De Hoge Raad beslist inzake prejudiciële vragen kinderalimentatie: KGB niet in mindering op behoefte maar KGB is inkomen en dient bij draagkracht te worden meegenomen. Mogelijk grote gevolgen voor de sinds  1 januari 2013 gedane uitspraken. Uitspraak Hoge Raad 9 oktober 2015De Hoge Raad heeft de gestelde  prejudiciële…

Lees meer

De koper van onroerende zaken beter beschermd tegen beslag: de gewijzigde werking van Vormerkung

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Wanneer een koper een registergoed, zoals een bedrijfspand of kantoor, koopt, dan is die koper daarmee nog geen eigenaar van dat registergoed. Om ook nog eigenaar te worden is een overdracht vereist. Daarvoor moet de (bevoegde) verkoper het registergoed nog leveren aan de koper. Koper en verkoper gaan dan naar…

Lees meer

Het alsnog verrekenen van ‘vergeten’ pensioen

| Blogs Personen- en Familierecht

Het komt nogal eens voor dat een ex-echtgenoot pas jaren na een echtscheiding tot de ontdekking komt dat er in het kader van de echtscheiding nooit afspraken zijn gemaakt over verdeling van voor- en/of tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken. Kan deze ex-echtgenoot alsnog aankloppen bij zijn of haar voormalig partner…

Lees meer

Kan een depotregeling in een koop-/aannemingsovereenkomst ook een boetebeding zijn?

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Over een depotregeling in een koop-/aannemingsovereenkomst wordt in de praktijk niet lang onderhandeld, voor zover er überhaupt al tussen partijen wordt stilgestaan bij zo’n bepaling.  Partijen kunnen dan eerst na sluiting van de overeenkomst ontdekken dat ze beiden een andere inhoud toekennen aan de vastgelegde depotregeling. Hoe dient zo’n regeling…

Lees meer