IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht

IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht

IE-RECHT
Inbreuk, licentieongeschreven modelrecht, en exclusieve bevoegdheid. Het zijn zomaar wat termen die te maken hebben met intellectuele-eigendomsrecht, oftewel: IE-recht. IE-recht is een verzamelnaam voor rechtsgebieden waarmee twee fundamentele belangen worden veiliggesteld: de bescherming van creativiteit en het voorkomen van verwarring.

De bescherming van creativiteit gebeurt voornamelijk aan de hand van het octrooirecht, het auteursrecht en het modellenrecht. Het handelsnaamrecht en het merkenrecht voorkomen verwarring. Zo moeten namen van ondernemingen en aanduidingen van producten of diensten van ondernemingen herkenbaar zijn én blijven voor het publiek, zodat over de herkomst geen misverstand kan ontstaan.
Alle rechten van intellectuele eigendom kennen hun eigen regime en eigenaardigheden. Soms in het voordeel, maar soms ook in het nadeel van de ‘rechthebbende’. Dat komt omdat er altijd sprake is van een spanningsveld tussen vrije concurrentie en monopolies van rechthebbenden. 

“Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie”

Steve Jobs

ICT-RECHT
De virtuele wereld claimt steeds nadrukkelijker een plaats in ons dagelijks leven. Internet en aan internet gerelateerde problemen zijn aan de orde van de dag. Denk aan privacyvraagstukken, voorwaarden waaraan webwinkels moeten voldoen, en beveiliging van in de cloud opgeslagen gegevens. Maar liefst 70% van de automatiseringsprojecten levert slapeloze nachten op voor zowel de leverancier als de afnemer.

Ook problemen van intellectuele-eigendomsrechtelijke aard dienen zich virtueel aan. Software zélf is namelijk auteursrechtelijk en mogelijk octrooirechtelijk beschermd. ICT biedt bovendien naast alle vooruitgang ook mogelijkheden tot schendingen van merkenrechten en handelsnaamrechten, tot het aanbieden van inbreuk makende producten op internet en tot het gebruik van ‘geleende’ teksten op internet.

OVEREENKOMSTEN IE & ICT
Uw advocaat van Daniels Huisman helpt te bepalen waar de mogelijkheden en grenzen liggen van bescherming en exploitatie. Op basis van die informatie krijgen houders en potentiële houders van intellectuele eigendomsrechten beter inzicht in hun mogelijkheden. Ook voor andere partijen is het zinvol te weten hoeveel vrijheid van handelen er is ten opzichte van bestaande IE-monopolies. Soms mag meer, dan je zou denken.

Een fors deel van onze advieswerkzaamheden bestaat uit het opstellen en redigeren van overeenkomsten. Zoals licentieovereenkomsten, Service Level Agreements, afspraken over cloud computing en meer. Wij adviseren, begeleiden bij het bepalen van de juiste strategie en bij onderhandelingen. En uiteraard procederen we wanneer nodig. Kortom: wij zijn u op alle vlakken binnen het IE- en ICT-recht van dienst. Pragmatisch, doelgericht en met visie!

Deventer
Partner, Advocaat MR. PAUL (P.J.) ARENTSHORST
Enschede
Partner, Advocaat MR. LAURENS (L.) BEZOEN
Adviseur MR. MARS (M.A.S.M.) VAN LEENT

Onze andere rechtsgebieden

U vindt bij ons altijd een berg aan ervaring en een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in het betrokken rechtsgebied. Staat u specifieke aandachtsgebied er niet tussen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wellicht hebben we toch de oplossing voor u.

Aanbestedingsrecht
Arbeidsrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
danielshuisman-locaties32kbA
Erfrecht
Franchiserecht
Gezondheidsrecht
Huurrecht
IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht
Incasso’s
Insolventierecht
Mediation
Ondernemingsrecht
Pensioenrecht
Personen- en Familierecht
Rechtsgebiedenregistratie
Strafrecht