Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer. Iedereen die een arbeidscontract sluit, heeft te maken met het arbeidsrecht. Wanneer de onderlinge verhoudingen veranderen, kunnen de belangen hoog opspelen. Het is dan goed om te weten waar u staat, wat uw rechten zijn én welke plichten daar tegenover staan. Twijfelt u over de gang van zaken? Of wilt u advies over welke stappen u het beste kunt ondernemen?

Maak dan gebruik van onze ervaring en uitgebreide kennis van het arbeidsrecht. De advocaten en mediators van Daniels Huisman adviseren, middelen en procederen al naar gelang uw wensen en de situatie. Overigens helpen wij u liever nog met het voorkómen van problemen.
Bijvoorbeeld door advies te geven over het arbeidscontract voordat u uw handtekening eronder zet.

“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden”

Albert Einstein

Onze arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers en ook ondernemingsraden bij met passend advies. Bijvoorbeeld over:

 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten, voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, via het UWV, de kantonrechter, ontslag op staande voet, of met wederzijds goedvinden vastgelegd in vaststellingsovereenkomst
 • reorganisaties, fusies, bedrijfsovernames en doorstart na faillissement
 • het gebruik maken van flexibele arbeidsrelaties, zoals detachering, payrolling en oproepcontracten
 • arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, reistijden, weekenddiensten, overwerk, functie-indelingen, salarisschalen
 • re-integratie bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid
 • (dis-)functioneren
 • Beschermingsbedingen, zoals non-concurrentiebedingen, relatiebedingen, nevenwerkzaamhedenbeding en geheimhoudingsbeding
 • arbeidsongevallen en aansprakelijkheid voor (letsel-)schade
 • pensioen
 • intellectuele eigendom
 • privacy
 • cao-vraagstukken
 • medezeggenschap
Almelo
Partner, Advocaat MR. ZEKI (Z.) ALKAN
Partner, Advocaat, MfN-registermediator MR. GERDA (G.) AUFDERHAAR
Deventer
Advocaat MR. ANDREA (G.A.E.) SCHUTTE
Partner, Advocaat MR. ERNST FRANK (E.F.) MULLER
Advocaat, MT-lid, Kantoordirecteur MR. JEANET (J.E.) MIDDELVELD
Enschede
Partner, Advocaat MR. RONALD (R.J.) LINDEBOOM
Advocaat MR. NEJRA (N.) STROIL

Onze andere rechtsgebieden

U vindt bij ons altijd een berg aan ervaring en een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in het betrokken rechtsgebied. Staat u specifieke aandachtsgebied er niet tussen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wellicht hebben we toch de oplossing voor u.

Aanbestedingsrecht
Arbeidsrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
danielshuisman-locaties32kbA
Erfrecht
Franchiserecht
Gezondheidsrecht
Huurrecht
IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht
Incasso’s
Insolventierecht
Mediation
Ondernemingsrecht
Pensioenrecht
Personen- en Familierecht
Rechtsgebiedenregistratie
Strafrecht