Coronavirus | IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht

Coronavirus | IE-recht, ICT-recht & Privacyrecht

Blog “CORONA” merkaanvragen
Op de website van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), de instantie die over merkregistraties gaat, staat onder meer te lezen dat zij in de afgelopen weken een aantal merkaanvragen heeft ontvangen waarbij in het merk wordt gerefereerd aan het coronavirus. Volgens het BOIP gebeurt dit vaker bij grote nieuwsgebeurtenissen. Sommige ondernemers zien hier duidelijk een kans in. Maar aan een dergelijke merkaanvraag zitten wel haken en ogen. Een merkregistratie moet immers aan bepaalde eisen voldoen.

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.