Coronavirus | Arbeidsrecht

Coronavirus | Arbeidsrecht

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Inmiddels is de Corona-situatie voor het kabinet aanleiding geweest om de regeling werktijdverkorting (WTV) tijdelijk te vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

In dit artikel delen wij met u informatie over de NOW. Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Werkgevers
In het navolgende artikel wordt kort stilgestaan bij een aantal onderwerpen waarmee werkgevers in het kader van het Coronavirus voorzienbaar te maken kunnen krijgen. De volgende onderwerpen komen aan het licht:

Klik hier om naar het artikel toe te gaan.


Voor meer informatie kunt u de site van de Rijksoverheid raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met een van de leden van de Sectie Arbeidsrecht van Daniels Huisman Advocaten.