Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Geld lenen aan bekenden? Zorg voor zekerheid!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Ondernemingen hebben financiering nodig om door te kunnen groeien. Bijvoorbeeld voor een nieuw bedrijfspand of nieuwe machines. Deze gewenste financiering kan op verschillende manieren worden aangetrokken. De meest voor de hand liggende manier is een lening van een externe financier, zoals een bank. Daar gaat deze blog echter niet over.

Lees meer

Een succesvolle overname

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

U heeft al veel bereikt, bent succesvol en voorziet een mooie toekomst voor uw onderneming. Maar in uw achterhoofd speelt ook steeds vaker de gedachte dat u op enig moment uw onderneming wilt overdragen. U realiseert zich dat daar veel bij komt kijken. Zaken waarop u nu nog geen zicht…

Lees meer

Gaan ‘juicekanalen’ en grondrechten samen?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

ofwel; hoe verhoudt zich vrijheid van meningsuiting ten opzichte van bescherming privacy InleidingIn Nederland wordt veel waarde gehecht aan de vrijheid van meningsuiting. Het recht daarop is verdragsrechtelijk verankerd. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar van alles over iedereen kan roepen en schrijven. Dit grondrecht kent ook haar…

Lees meer

Retentierecht en faillissement

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In de praktijk merk ik nog wel eens dat het voor schuldeisers lastig is om na te gaan of zij een retentierecht hebben. Ook vragen zij zich vaak af hoe om te gaan met een retentierecht in geval van faillissement. In deze blog zet ik wat regels en richtlijnen op…

Lees meer

Verhuurders van woonruimte let op, rookmelders verplicht per 1 juli 2022

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In mijn praktijk merk ik dat niet alle verhuurders op de hoogte zijn van de verplichting om ook rookmelders op te hangen in woningen die zij verhuren. Daarom in deze blog aandacht daarvoor en enkel praktische tips. Wat houdt de ‘rookmeldersplicht’ in? Vanaf 1 juli 2022 zijn op grond van…

Lees meer

Advieskosten bij dreigend faillissement doorgaans veilig voor curator

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Als een bedrijf in financieel slecht weer verkeert, is goed juridisch advies onmisbaar voor het bepalen van de juiste koers. Dat advies is niet gratis en de kosten kunnen aanzienlijk zijn als de adviseur intensief betrokken is. Als het faillissement eenmaal daar is, kijkt de curator vaak kritisch naar de…

Lees meer

Uw deadline nadert…

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Tijd om nog achterover te leunen is voorbij. Want…de deadline voor het inschrijven van het UBO-register nadert met rasse schreden. Uiterlijk 27 maart 2022 moeten de registratieplichtige ondernemingen hun UBO hebben geregistreerd.  In mijn vorige blog (Het UBO-register: ondernemers klaar/ Inschrijven maar!) legde ik uit wat het belang is…

Lees meer

Voorkoming van conflicten binnen familiebedrijven

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Waar de interactie tussen familieband en bedrijf in het algemeen wordt gezien als een succesfactor voor ‘het familiebedrijf’, kan deze onderlinge verbondenheid tussen familie en bedrijf ook een bron van conflicten zijn en deze conflicten een sterke(re) emotionele lading geven. De onderlinge afhankelijkheid en het besef dat de familieband in…

Lees meer

Vrije advocaatkeuze met een rechtsbijstandverzekering bij afwijzing subsidie NOW-regeling

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Het zijn economisch roerige tijden. U probeert uw hoofd boven water te houden en heeft een beroep gedaan op de NOW-regeling. Het voorschot op de subsidie heeft u inmiddels ontvangen, maar bij de definitieve vaststelling door het UWV blijkt dat u de subsidie moet terugbetalen. U wilt hiertegen ageren, maar…

Lees meer

DECHARGE NADER BESCHOUWD

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Mr. dr. C.R. Huiskes* Inleiding 1.      De vaststelling van de jaarrekening en de dechargering van bestuurders en commissarissen waren lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van oudsher gold, al dan niet op basis van een uitdrukkelijk daartoe strekkende statutaire bepaling, dat de enkele vaststelling van de jaarrekening tevens een…

Lees meer