Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Vrije advocaatkeuze met een rechtsbijstandverzekering bij afwijzing subsidie NOW-regeling

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Het zijn economisch roerige tijden. U probeert uw hoofd boven water te houden en heeft een beroep gedaan op de NOW-regeling. Het voorschot op de subsidie heeft u inmiddels ontvangen, maar bij de definitieve vaststelling door het UWV blijkt dat u de subsidie moet terugbetalen. U wilt hiertegen ageren, maar…

Lees meer

DECHARGE NADER BESCHOUWD

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Mr. dr. C.R. Huiskes* Inleiding 1.      De vaststelling van de jaarrekening en de dechargering van bestuurders en commissarissen waren lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van oudsher gold, al dan niet op basis van een uitdrukkelijk daartoe strekkende statutaire bepaling, dat de enkele vaststelling van de jaarrekening tevens een…

Lees meer

HET ENQUÊTERECHT BIJ ZORGINSTELLINGEN

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Falend bestuur en toezicht binnen zorginstellingen-rechtspersonen kunnen aan de orde worden gesteld en nader worden onderzocht in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (OK). Aan de hand van een in september 2016 ingediend ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie betreffende een nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en…

Lees meer

DUE DILIGENCE ONDERZOEK EN DE GEVOLGEN BIJ SCHENDING ONDERZOEKPLICHT DOOR KOPER

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In het kader van een overnametransactie wordt door de koper vaak een zogenoemd ‘due diligence onderzoek’ (‘DDO’) uitgevoerd. Kort gezegd, tracht de koper zich via een DDO een juist en zo volledig mogelijk beeld te vormen van de waarde van de over te nemen aandelen of activa/passiva (onderneming). Hieronder wordt…

Lees meer

Reflectie Over de rechtsbetrekkingen tussen aandeelhouders in een quasi-vof

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Een reflectie naar aanleiding van: “Over de rechtsbetrekkingen tussen aandeelhouders in een quasi-vof”, in: In het nu, wat worden zal (Schoordijk-bundel), Deventer 1990, p. 203-221 Dat Theo Raaijmakers zijn ‘juridische pen’ na zovele jaren neerlegt, markeert (ook) voor mij het einde van een tijdperk. Een tijdperk dat zich kenmerkt door…

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid: handelen medebestuurder als belangrijke oorzaak faillissement

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak1 gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement ex artikel 2:248 BW. De Hoge Raad behandelt de vraag of omstandigheden die binnen het (meerhoofdige) bestuur hebben plaatsgevonden, in dit geval het handelen van een enkele bestuurder, kunnen gelden als een andere belangrijke…

Lees meer

Bestuurders let op: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Er is het afgelopen jaar veel geschreven over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR) en nu is het zo ver; de WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking. Reden om de belangrijkste wijzigingen nog een keer bij u, bestuurder van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting,…

Lees meer

Tegenstrijdig belang: besluiten of beslissen?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Bij tegenstrijdig belang in de besluitvorming dient u zich als bestuurder afzijdig te houden. Maar geldt dat ook wanneer er een beslissing moet worden genomen? In deze blog leest u daarover meer. Tegenstrijdig belangEen bestuurder met een tegenstrijdig belang mag op grond van de wet niet deelnemen aan de beraadslaging…

Lees meer

Per 1 juli 2021 wijziging in regeling vaste arbeidsomvang oproepkracht

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 moesten werkgevers op grond van artikel 7:628a lid 5 BW aan oproepkrachten van wie de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, binnen één maand na afloop van dat jaar een aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het gemiddeld aantal…

Lees meer

Klachtplicht: het leed dat niet tijdig klagen heet

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Heeft u een product of dienst geleverd gekregen maar u bent niet tevreden? Dan is altijd raadzaam om tijdig, bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren over de eventuele gebreken. Dit protest moet, om haar werking te hebben dan wél de schuldenaar (de partij die het product of de dienst…

Lees meer