Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Het belang van een goede klassenindeling bij een WHOA

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, oftewel de WHOA, in werking getreden. Deze wet maakt het voor een onderneming in zwaar weer, mogelijk om een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers. Verklaart de rechtbank het akkoord verbindend, dan worden alle daaraan betrokken schuldeisers, gebonden aan…

Lees meer

Whoa-akkoord bij vennootschap onder firma – de positie van de vennoten

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Deze blog gaat over de positie van de vennoten in een vennootschap onder firma (hierna: “vof”) bij toepassing van de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: “Whoa”). Dit doe ik aan de hand van een uitspraak[1] over de herstructurering van schulden van een vof. In mijn voorbeeld gaat het…

Lees meer

Betalingsproblemen op tijd aanpakken

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis belastingschulden opgebouwd. De Belastingdienst heeft van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel verleend voor het betalen van belastingen. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld afgelost worden. De Belastingdienst gaat ook invorderingsrente heffen. Volgens de huidige regelgeving moet…

Lees meer

Curator moet schip uitschrijven zodat het niet langer in de boedel valt

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Soms staat een rechtvaardig en billijk resultaat voorop. In een uitspraak in kort geding van de Rechtbank Amsterdam[1], is een curator veroordeeld om een schip uit te schrijven. Hij had dat zelf opgeëist vanwege een leveringsgebrek bij een koper die het schip al had betaald en in zijn…

Lees meer

Mededingingsrecht op de arbeidsmarkt

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Wat gebeurt er als bedrijven onderling afspraken maken over de hoogte van de prijs? Of afspreken dat een producent een beperkt aantal producten maakt, waardoor concurrerende bedrijven de bestelling niet of later geleverd krijgt? Het zijn afspraken die mogelijk ongunstig uitpakken voor de concurrent én de consument. Dit soort afspraken…

Lees meer

Debiteur failliet? Bekijk uw verhaalsmogelijkheden!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Naweeën van COVID-19, stijgende energieprijzen, hoge inflatie, het conflict in Oekraïne… Deze omstandigheden maken dat het gevaar van een failliete debiteur op de loer ligt. Wat zijn uw opties als dit gebeurt bij een van uw debiteuren? Blijft u als gevolg van het faillissement met lege handen achter of zijn…

Lees meer

Geld lenen aan bekenden? Zorg voor zekerheid!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Ondernemingen hebben financiering nodig om door te kunnen groeien. Bijvoorbeeld voor een nieuw bedrijfspand of nieuwe machines. Deze gewenste financiering kan op verschillende manieren worden aangetrokken. De meest voor de hand liggende manier is een lening van een externe financier, zoals een bank. Daar gaat deze blog echter niet over.

Lees meer

Een succesvolle overname

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

U heeft al veel bereikt, bent succesvol en voorziet een mooie toekomst voor uw onderneming. Maar in uw achterhoofd speelt ook steeds vaker de gedachte dat u op enig moment uw onderneming wilt overdragen. U realiseert zich dat daar veel bij komt kijken. Zaken waarop u nu nog geen zicht…

Lees meer

Gaan ‘juicekanalen’ en grondrechten samen?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

ofwel; hoe verhoudt zich vrijheid van meningsuiting ten opzichte van bescherming privacy InleidingIn Nederland wordt veel waarde gehecht aan de vrijheid van meningsuiting. Het recht daarop is verdragsrechtelijk verankerd. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar van alles over iedereen kan roepen en schrijven. Dit grondrecht kent ook haar…

Lees meer

Retentierecht en faillissement

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In de praktijk merk ik nog wel eens dat het voor schuldeisers lastig is om na te gaan of zij een retentierecht hebben. Ook vragen zij zich vaak af hoe om te gaan met een retentierecht in geval van faillissement. In deze blog zet ik wat regels en richtlijnen op…

Lees meer