Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Ook na turboliquidatie kan een faillissement worden uitgesproken

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Eind 2023 lanceerde Daniels Huisman de website Turbocheck.nl. Iedereen kan daar informatie opvragen over bedrijven die door een turboliquidatie zijn opgehouden te bestaan. Met name schuldeisers die na een turboliquidatie met lege handen achterblijven, maken gebruik van Turbocheck.nl. De aanvrager ontvangt naast informatie, ook een advies van Daniels Huisman…

Lees meer

Wanneer ben je als bestuurder niet aansprakelijk in faillissement? Als je een andere oorzaak aantoont.

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Uiterste deponeringstermijn jaarrekening: twaalf maanden, niet minder. Op 14 november 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen. Het gaat over de verplichting om de jaarrekening te deponeren in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement (artikel 2:248 BW)[1]. Ten eerste behandelt het Hof de vraag of vereenvoudigde…

Lees meer

Pandrecht op vorderingen; hoe zat het ook alweer?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Als ondernemer wil je er graag zeker van zijn dat je klanten hun rekening betalen. Er zijn verschillende manieren om daarvoor zekerheid te bedingen. Een pandrecht is één van de meest voorkomende vormen van zekerheid. Zo’n pandrecht geeft jou als ondernemer een gunstige positie in het geval van betalingsproblemen of…

Lees meer

Invoering Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Ik probeer in deze blog zo duidelijk mogelijk uit te leggen waar deze wet over gaat en wat het belang ervan is. Turboliquidatie Een ‘turboliquidatie’ is een ontbinding van een rechtspersoon zonder baten. De mogelijkheid tot ‘turboliquidatie’ staat…

Lees meer

Het belang van een goede klassenindeling bij een WHOA

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, oftewel de WHOA, in werking getreden. Deze wet maakt het voor een onderneming in zwaar weer, mogelijk om een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers. Verklaart de rechtbank het akkoord verbindend, dan worden alle daaraan betrokken schuldeisers, gebonden aan…

Lees meer

Whoa-akkoord bij vennootschap onder firma – de positie van de vennoten

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Deze blog gaat over de positie van de vennoten in een vennootschap onder firma (hierna: “vof”) bij toepassing van de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: “Whoa”). Dit doe ik aan de hand van een uitspraak[1] over de herstructurering van schulden van een vof. In mijn voorbeeld gaat het…

Lees meer

Betalingsproblemen op tijd aanpakken

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis belastingschulden opgebouwd. De Belastingdienst heeft van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel verleend voor het betalen van belastingen. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld afgelost worden. De Belastingdienst gaat ook invorderingsrente heffen. Volgens de huidige regelgeving moet…

Lees meer

Curator moet schip uitschrijven zodat het niet langer in de boedel valt

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Soms staat een rechtvaardig en billijk resultaat voorop. In een uitspraak in kort geding van de Rechtbank Amsterdam[1], is een curator veroordeeld om een schip uit te schrijven. Hij had dat zelf opgeëist vanwege een leveringsgebrek bij een koper die het schip al had betaald en in zijn…

Lees meer

Mededingingsrecht op de arbeidsmarkt

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Wat gebeurt er als bedrijven onderling afspraken maken over de hoogte van de prijs? Of afspreken dat een producent een beperkt aantal producten maakt, waardoor concurrerende bedrijven de bestelling niet of later geleverd krijgt? Het zijn afspraken die mogelijk ongunstig uitpakken voor de concurrent én de consument. Dit soort afspraken…

Lees meer

Debiteur failliet? Bekijk uw verhaalsmogelijkheden!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Naweeën van COVID-19, stijgende energieprijzen, hoge inflatie, het conflict in Oekraïne… Deze omstandigheden maken dat het gevaar van een failliete debiteur op de loer ligt. Wat zijn uw opties als dit gebeurt bij een van uw debiteuren? Blijft u als gevolg van het faillissement met lege handen achter of zijn…

Lees meer