Arbeidsrecht: de belangrijkste wijzigingen (WWZ). Vandaag: de ketenregeling

Arbeidsrecht: de belangrijkste wijzigingen (WWZ). Vandaag: de ketenregeling

U zult het inmiddels vaak hebben gehoord: “Het arbeidsrecht gaat flink op de schop!”. Maar wat verandert er eigenlijk allemaal? En wanneer gaan de wijzigingen eigenlijk in? De Praktijkgroep Arbeidsrecht van Daniels Huisman Advocaten zal u de aankomende tijd “bij bloggen” over dit onderwerp. Vandaag staat de ketenregeling op het programma.

Ketenregeling – Inleiding
Zoals u wel weet maakt de ketenregeling het mogelijk om meerdere elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan, die telkens van rechtswege eindigen. (Dus zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat).

Ketenregeling – Huidig recht
Op grond van de huidige ketenregeling ontstaat van rechtswege pas een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien:


Ketenregeling – Nieuw recht (vanaf 1 juli 2015)

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ondergaat de ketenregeling een wijziging.

Op grond van de nieuwe ketenregeling ontstaat van rechtswege al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien:

Bij CAO kan van de wettelijke regels worden afgeweken, zij het niet onbeperkt. Bij CAO kan bepaald worden dat een werkgever ten hoogste 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 48 maanden kan aangaan.

Overgangsrecht
Op per 1 juli 2015 reeds lopende tijdelijke contracten blijft het huidige recht van toepassing. Een tijdelijk contract wordt dus niet op 1 juli 2015 plotseling op basis van de nieuwe regels een contract voor onbepaalde tijd.

Indien op of na 1 juli 2015 binnen zes maanden na afloop van een tijdelijk contract opnieuw een tijdelijk contract wordt gesloten, dan zijn op de keten wel de nieuwe regels van toepassing. Dit geldt dus ook als het eerdere tijdelijke contract vóór 1 juli 2015 is afgelopen.

Mocht u na het lezen van deze blog vragen hebben over de ketenregeling en/of andere wijzigingen in het arbeidsrecht, neemt u dan gerust even contact op met mr. Ronald Lindeboom, lid van de praktijkgroep Arbeidsrecht

Voor meer blogs van de praktijkgroep Arbeidsrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: