Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Goederen geleverd, maar voordat u betaald bent gaat uw opdrachtgever failliet? Dit kunt u doen!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Helaas heeft vrijwel iedere leverancier wel eens te maken met een opdrachtgever die toch nog even wat goederen bij u bestelt, maar voordat de factuur betaald is failliet gaat. Dikke pech voor u als leverancier of kunt u wellicht toch wat doen om uw schade te verhalen/ beperken? Eigendomsvoorbehoud U…

Lees meer

Leegstandschade verhuurder en bankgarantie bij faillissement

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Stand van zaken na het arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2017 Verhuurder en faillissement De verhuurder, wiens huurder failliet wordt verklaard, lijdt (vaak) schade. Deze schade bestaat uit niet betaalde huur in de periode vóór faillissement, huur over de opzegtermijn en opleverschade. Deze vorderingen kunnen bij de…

Lees meer

Heeft een makelaar recht op zijn overeengekomen courtage wanneer succesvol een beroep wordt gedaan op financieringsvoorbehoud?

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Van de meeste koopovereenkomsten betreffende onroerende zaken maakt de ontbindende voorwaarde van ‘het niet kunnen krijgen van financiering’ deel uit. En bij de meeste koopovereenkomsten betreffende onroerende zaken vindt (aan- of ver-)koopbemiddeling door een makelaar plaats. Maar hoe zit het met de courtage voor de makelaar wanneer de koop definitief…

Lees meer

Beperkte mogelijkheden om een al aanbestede opdracht te vernietigen

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Inleiding: bezwaar tegen gunning na aanbesteding Indien inschrijvers en andere belanghebbenden zich niet kunnen vinden in een gehouden aanbesteding en zij daarom gunning van de opdracht (sluiting van de overeenkomst) willen voorkomen, dan is de aangewezen weg om (tijdig) een kort geding procedure bij de voorzieningenrechter aanhangig te maken. In…

Lees meer

Wetsvoorstel: compensatie voor (transitie)vergoeding langdurig zieke werknemers

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Door de WWZ is een ondernemer bij ontslag vrijwel altijd de transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde is wel dat het dienstverband minimaal twee jaar heeft bestaan. Deze verplichting bestaat ook als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is geweest en de werkgever twee jaar lang (soms langer) het loon verplicht heeft doorbetaald en (andere) re-integratiekosten…

Lees meer

BMW gestolen? Wees alert in uw gesprek met de toedrachtsonderzoeker!

| Blogs Strafrecht

In september 2014 was er onder advocaten wat commotie over een uitspraak in een strafzaak waarin politieagenten een training hadden gehad in verband met het ondergaan van een getuigenverhoor. Is het nou echt nodig dat politiemensen zo’n training ondergaan? En zijn er geen mensen voor wie het veel belangrijker is…

Lees meer

De beschermingsconstructie van Akzo Nobel

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De afgelopen tijd is Akzo Nobel veelvuldig in het nieuws geweest. Maar liefst drie keer wees Akzo Nobel een overnamevoorstel van het veel grotere en Amerikaanse concern PPG van de hand, waardoor laatstgenoemde nu met een vijandige overname dreigt. Maar wat is nu eigenlijk een vijandige overname en kan Akzo…

Lees meer

De epiloog van het LETTE(R)BOER-drama: procedure gewonnen, onderneming verloren…

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De aanleiding voor deze blog is de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 10 mei 2017, waarin Letterboer BV en haar  – indirecte – bestuurder een verklaring voor recht hebben gevorderd dat de curator onrechtmatig heeft gehandeld en waarbij schadevergoeding werd gevorderd, waarvan de hoogte nog diende te worden vastgesteld…

Lees meer

Bankgarantie gesteld door aannemer: wat doe je als de opdrachtgever deze ten onrechte laat uitbetalen?

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

Aannemer stelt bankgarantie Als een aannemer een aannemingsovereenkomst sluit met een opdrachtgever dan wordt regelmatig overeengekomen dat de aannemer een bankgarantie stelt. Deze bankgarantie geeft de opdrachtgever zekerheid dat de aannemer zijn verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst nakomt en biedt zekerheid voor de kosten in verband met eventueel herstel van gebreken,…

Lees meer

Bewaak uw online verkoopproces!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Vliegtickets, boeken of concertkaartjes bestellen op een website, een parkeerkaartje betalen via een mobiele telefoon: elektronische overeenkomsten zijn niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Naar Nederlands recht komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 BW), welke beiden vormvrij zijn (artikel 3:37 lid 1…

Lees meer