Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Heeft u een werknemer in dienst die lid is van de vrijwillige brandweer?

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Dan bent u als hoofdwerkgever samen met de brandweerleiding en brandweervrijwilliger verantwoordelijk voor naleving van de Arbeidstijdenwet   Veel brandweervrijwilligers hebben naast de brandweer nog een hoofdbetrekking. Als een werknemer meerdere betrekkingen heeft, dan telt de Arbeidstijdenwet voor die werknemer alle betrekkingen bij elkaar op. Op de brandweervrijwilliger zelf rust de…

Lees meer

Beroepsregistratie in jeugdhulp en jeugdbescherming – enkele arbeidsrechtelijke aspecten

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In het Kwaliteitskader Jeugd staat de norm verantwoorde werktoedeling uitgelegd. De werkgever is ervoor verantwoordelijk om ‘verantwoorde…

Lees meer

Faillissement van de franchisegever: zwijgen is zilver, spreken is goud!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De afgelopen jaren heeft de wereldeconomie zware klappen te verwerken gehad. Diverse ondernemers hebben de gevolgen hiervan aan den lijve ondervonden en hun deuren moeten sluiten. Faillissementen waren aan de orde van de dag. Ondanks het feit dat de Nederlandse Franchise Vereniging ‘franchising’ als crisisbestendig heeft getypeerd, heeft de praktijk…

Lees meer

DGA let op: Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer dwingt u tot meer dan alleen het nadenken over afkoop of omzetten van uw pensioenvoorziening

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Een directeur groot-aandeelhouder (hierna ‘dga’) kon tot voorkort pensioen opbouwen in eigen beheer. De dga reserveerde in dat geval een uitkering voor later. Hier komt echter verandering in per 1 april 2017. Hoewel er tegenwoordig nauwelijks pensioen op eindloonbasis wordt opgebouwd, werken veel dga’s nog wel met een dergelijke constructie.

Lees meer

Na twee jaar loon doorbetalen ook nog een transitievergoeding verschuldigd?!

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

De wet is hierover zeer helder: een werkgever is aan de werknemer (ondermeer) een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst, hetzij door de werkgever is opgezegd, hetzij op verzoek van de werkgever is ontbonden. Een werkgever is dus (in beginsel) bij elke…

Lees meer

Laat u na afwijzing niet afschepen!

| Blogs Bouwrecht & Aanbestedingsrecht

In een aanbestedingsprocedure kan maar één inschrijver winnen. Dat weten alle deelnemende partijen vooraf. Alle deelnemers getroosten zich daarom veel inspanningen en moeite om de opdracht binnen te slepen. Het is op zich al teleurstellend als daarna een brief wordt ontvangen waarin staat dat de aanbestedende dienst voornemens is de…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte? Denk aan de no-risk!

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Twee jaar lang het loon doorbetalen bij ziekte, werkgevers gruwelen ervan. Juist om die reden zien werkgevers geregeld zelfs af van een vast contract. Er bestaat echter een belangrijke maar soms vergeten remedie: de zogenaamde ‘no-risk polis’. Kan een beroep op de no-risk polis worden gedaan dan hoeft de werkgever vaak…

Lees meer

Onaangename verrassingen bij overgang van onderneming

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

‘het belang van het doen van deugdelijk onderzoek’ Een overgang van onderneming levert nogal wat juridisch gepuzzel op. Zo dienen er afspraken te worden gemaakt over het eventueel veranderen van rechtsvorm als ook de rechten en plichten van de overdragende- én overnemende onderneming.Een voor werknemers belangrijk recht waarover afspraken dienen…

Lees meer

Hoe Naturalis zich vergaloppeert in de persoonlijkheidsrechten van de architect

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

“Verbouwing Museum Naturalis in Leiden schikt met architect Fons Verheijen. In ruil voor acceptatie van de verbouwplannen van het museum, ontvangt die anderhalf miljoen euro voor een door hem op te richten stichting die zich zal richten op wetenschappelijk onderzoek en architectuur.”, aldus de Volkskrant op 20 maart 2017.  Aanleiding is…

Lees meer

Goederen geleverd, maar voordat u betaald bent gaat uw opdrachtgever failliet? Dit kunt u doen!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Helaas heeft vrijwel iedere leverancier wel eens te maken met een opdrachtgever die toch nog even wat goederen bij u bestelt, maar voordat de factuur betaald is failliet gaat. Dikke pech voor u als leverancier of kunt u wellicht toch wat doen om uw schade te verhalen/ beperken? Eigendomsvoorbehoud U…

Lees meer