Blogs Personen- en Familierecht

Nieuwe wet partneralimentatie!

| Blogs Personen- en Familierecht

In de maatschappij is de 12-jaars-termijn voor partneralimentatie al lange tijd een discussie. En ook in de politiek staat dit onderwerp al langere tijd op de agenda. Door de Eerste Kamer is deze week de Wet herziening partneralimentatie aangenomen! Deze wet gaat de termijn van de partneralimentatie in de toekomst…

Lees meer

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht – een verandering maar ook een verbetering?

| Blogs Personen- en Familierecht

Met ingang van 1 januari 2018 kent Nederland een nieuwe regeling voor de gemeenschap van goederen voor het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Wat houdt deze wetswijziging in een notendop in en waar moet u op letten als u gaat trouwen?   Hoe zit het nu? De huidige regeling houdt in…

Lees meer

De verplichting tot indexering van partner- en kinderalimentatie per 01 januari 2018

| Blogs Personen- en Familierecht

Het komt met enige regelmaat voor dat ik merk dat een cliënt al jarenlang hetzelfde bedrag aan alimentatie ontvangt of eenzelfde bedrag aan alimentatie betaalt. De vraag aan de cliënt waarom hij of zij niet meer alimentatie ontvangt dan wel betaalt, wordt nagenoeg altijd beantwoord met “die alimentatie heeft de…

Lees meer

Trouwen met je nieuwe partner: wat zijn de financiële gevolgen van het worden van stiefouder?

| Blogs Personen- en Familierecht

Samengestelde gezinnen zijn in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Hoewel ‘kersverse’ koppels er lang niet altijd voor kiezen om hun relatie te laten bezegelen door met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap te sluiten, gebeurt dit in even veel gevallen wel. Dat er…

Lees meer

Regeerakkoord: de voorgestelde wijzigingen aangaande de verplichtingen van werkgevers tav zieke (ex-)werknemers

| Blogs Personen- en Familierecht

Het regeerakkoord is gisteren gepresenteerd. In deze blog een kort overzicht van alle voorgestelde wijzigingen voor wat betreft de verplichtingen van werkgevers ten aanzien van (ex-)werknemers die wegens ziekte arbeidsongeschikt zijn. Verkorting loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgever (tot 25 werknemers) Het kabinet wil de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers)…

Lees meer

Scheiden op latere leeftijd

| Blogs Personen- en Familierecht

Het aantal ouderen dat gaat scheiden is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Zo is het aantal 65-plussers dat uit elkaar is gegaan gestegen van 685 in 1994 tot 1006 in 2009. Bij scheidingen op latere leeftijd doemen er vaak nogal wat vragen op over het pensioen. Dient dit pensioen…

Lees meer

Veranderingen kinderalimentatie

| Blogs Personen- en Familierecht

Met ingang van 1 april 2013 zullen er nieuwe richtlijnen gaan gelden voor het berekenen van kinderalimentatie. De reden om de bestaande richtlijnen te veranderen is gelegen in het feit dat de huidige richtlijnen zijn afgestemd op traditionele gezinnen, bestaande uit werkende vaders en zorgende moeders. In de huidige tijd…

Lees meer

Kan het gedrag van een ex-partner van invloed zijn op de alimentatieverplichting?

| Blogs Personen- en Familierecht

Van algemene bekendheid is dat een echtscheiding dan wel een relatiebreuk nogal eens gepaard gaat met de nodige emoties. Dat gewezen partners elkaar vervloeken en elkaar liever nooit meer willen zien, lijkt geen uitzondering. Maar hoe zit het met een te betalen alimentatiebijdrage, indien de alimentatiegerechtigde zijn of haar emoties…

Lees meer

Misverstanden omtrent gezamenlijk ouderlijk gezag

| Blogs Personen- en Familierecht

Alle minderjarigen (kinderen jonger dan 18 jaar) staan onder het gezag van één of beide ouders en als dat niet mogelijk is, staan deze kinderen onder voogdij. Het overgrote deel van de kinderen staat tot hun 18e jaar onder ouderlijk gezag (vroeger heette dit de ouderlijke macht).In mijn familierechtpraktijk kom…

Lees meer

Kindgebonden budget en kinderalimentatie: Onduidelijkheid blijft

| Blogs Personen- en Familierecht

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De alimentatieplicht voor het kind geldt tot het kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een verlengde onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot het kind 21 jaar wordt.Het netto besteedbare inkomenBij de bepaling van de hoogte…

Lees meer