Ontslag van de vijftigplusser uitstellen tot na 1 januari 2020 loont!

Ontslag van de vijftigplusser uitstellen tot na 1 januari 2020 loont!

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 werd het tot dan toe geldende arbeidsrecht flink opgeschud. Minister Asscher wilde het ontslagrecht met de invoering van deze wet eerlijker, sneller en goedkoper maken door met name de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De tot dan toe geldende kantonrechtersformule, waarmee de ontslagvergoeding van niet uit eigen beweging vertrekkende werknemers werd berekend, werd vervangen door de wettelijk geregelde transitievergoeding. Per saldo was deze verandering van berekening voor de beëindigingsvergoeding voor werkgevers zeer gunstig.

Kantonrechtersformule
De kantonrechtersformule ging uit van het aantal gewogen dienstjaren x de maandelijkse beloning x een correctiefactor ( meestal tussen de 0,5 en de 2). Het aantal gewogen dienstjaren werd berekend door de dienstjaren tot 35 te vermenigvuldigen met 0,5, de dienstjaren tussen de 45 en 55 te vermenigvuldigen met 1,5 en de dienstjaren boven de 55 te vermenigvuldigen met 2. Voor de dienstjaren tussen de 35 en 45 gold de factor 1.

Transitievergoeding
De transitievergoeding wordt compleet anders berekend. Over de eerste 10 dienstjaren bouwt een werknemer een transitievergoeding op van 1/6 maandsalaris per 6 maanden (1/3  maandsalaris per jaar) en over de daaropvolgende dienstjaren bouwt de werknemer 1/4 maandsalaris per 6 maanden (½ maandsalaris per jaar) op. De transitievergoeding is lager dan de kantonrechtersformule uitgaande van een correctiefactor 1.

Overgangsregeling vijftigplussers met een dienstverband van minimaal 10 jaar
Vijftigplussers werden hierdoor behoorlijk geraakt. Omdat zij moeilijker een nieuwe baan kunnen vinden dan hun jongere branchegenoten, is er voor vijftigplussers dan ook een overgangsregeling in de wet opgenomen, die inhoudt dat vijftigplussers die minimaal 10 jaar in dienst zijn bij een onderneming met meer dan 25 werknemers ½ maandsalaris per 6 maanden (een heel maandsalaris per jaar) opbouwen over de jaren die zij na hun 50e in dienst zijn geweest. Deze regeling is bij een ontslag tot 31 december 2019 nog steeds geldend.

Afschaffing van deze overgangsregeling voor vijftigplussers
Conform artikel 7:673a lid 5 vervalt deze (tijdelijke) overgangsregeling voor vijftigplussers met ingang van 1 januari 2020 (toevalligerwijs tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans). Dit betekent dat er een groot verschil is tussen de transitievergoeding van een vijftigplusser die 10 jaar in dienst is en vóór 31 december 2019 op initiatief van werkgever uit dienst zal treden, en diezelfde vijftigplusser die 10 jaar in dienst is als die ná (of per) 1 januari 2020 op initiatief van werkgever uit dienst zal treden. Ter verduidelijking een voorbeeld: Hans is 58 jaar oud (geboortedatum 7 mei 1961). Hij is op 1 juni 2008 als monteur in dienst getreden bij Jansen BV tegen een maandelijks salaris van EUR 2.600 bruto exclusief vakantiegeld (EUR 2.808 inclusief vakantiegeld). Zijn werkgever heeft bedrijfseconomische redenen om Hans te ontslaan. Indien de arbeidsovereenkomst vóór 31 december 2019 wordt opgezegd zal de transitievergoeding (6 x 1/6 =) 1 + (17 x 1/2 = ) 8,5 = 9,5 x EUR 2.808 = EUR 26.676 bruto bedragen. Wordt diezelfde arbeidsovereenkomst met diezelfde werknemer na of per 1 januari 2020 opgezegd, dan zal de transitievergoeding (6 x 1/6 =) 1 + (17 x 1/4 = ) 4,25 = 5,25 x EUR 2.808 = EUR 14.742 bruto bedragen. Dat is een verschil van EUR 11.934. 

Voorts geldt: hoe hoger het salaris van de desbetreffende vijftigplusser, des te groter is het verschil. Was Hans directeur geweest bij Jansen BV en had hij maandelijks een salaris van EUR 5.800 bruto exclusief vakantiegeld (EUR 6.264 inclusief vakantiegeld) gehad, dan was het verschil nóg groter geweest. Indien de arbeidsovereenkomst alsdan vóór 31 december 2019 zou worden opgezegd zou de transitievergoeding (6 x 1/6 =) 1 + (17 x 1/2 = ) 8,5 = 9,5 x EUR 6.264 = EUR 59.508 bruto bedragen. Zou diezelfde arbeidsovereenkomst met diezelfde werknemer na of per 1 januari 2020 worden opgezegd, dan zou de transitievergoeding (6 x 1/6 =) 1 + (17 x 1/4 = ) 4,25 = 5,25 x EUR 6.264 = EUR 32.886 bruto bedragen. Dan praat je over een verschil van EUR 26.622 bruto!

Moraal van het verhaal: het kan lonen om het ontslag van een vijftigplusser te zijner tijd nog even uit te stellen tot ná 1 januari 2020, nu de overgangsregeling voor vijftigplussers per die datum wordt afgeschaft. Staat er dus een reorganisatie op stapel rond de jaarwisseling, dan loont het eens goed te bekijken of bovenstaande ook op uw werknemers van toepassing is. Wilt u hierover meer informatie? Voelt u zich vrij om alsdan contact op te nemen met mij of met één van mijn vakgroepgenoten van de sectie Arbeidsrecht. Wij helpen u graag!

Daniëlle Engbers, advocaat, sectie Arbeidsrecht

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: