Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

De ePrivacy Verordening, een eerste kennismaking

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Wat bij de meesten bekend zal zijn, is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 van kracht is en deze verordening de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen. Menig organisatie heeft inmiddels een meer of minder uitgebreide  ‘AVG-implementatie’ achter de rug. Inmiddels staat de volgende grote privacyregelgeving al weer…

Lees meer

AG: artikel 54 Faillissementswet werkt door bij verhaal op openbaar verpand banksaldo

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Een geschil tussen de curatoren van diverse vennootschappen binnen de Eurocommerce groep en een bank heeft geleid tot prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. In een op 25 oktober 2018 gepubliceerde conclusie heeft de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad (AG) zich uitgelaten over de beantwoording van die vragen (ECLI:NL:PHR:2018:1138).

Lees meer

De transitievergoeding en het BBL-traject: betaal als werkgever niet onnodig of te veel

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

De voorwaarden om inzetbaarheidskosten in mindering te mogen brengen op een aan een BBL-er verschuldigde transitievergoeding zijn voor (erkende) leerwerkbedrijven minder stringent dan voor andere werkgevers.  Ruim drie jaar na invoering van de WWZ weet het merendeel van de werkgevers dat transitie- en inzetbaarheidskosten onder bepaalde voorwaarden in mindering op een…

Lees meer

Nieuw wapen tegen datalekken: Checkjedatalek.nl

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Databeveiliging, en dan met name de beveiliging van persoonsgegevens, is op dit moment echt een ‘hot item’. In mijn ICT-praktijk zie ik veel bedrijven die nu pas echt bewust worden van het feit dat zij in mei 2018 aan de vele regels van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten voldoen.

Lees meer

Transitievergoeding bij deeltijdontslag (ook zonder ontslag!)

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Inmiddels is wel bekend dat een werkgever – uitzonderingen daargelaten – bij ontslag een transitievergoeding moet betalen voor zover de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is geweest. Op grond van de wet bestaat géén recht op een transitievergoeding zolang het dienstverband voortduurt. Er bestaat ook géén recht op een…

Lees meer

Waarborgsom en bankgarantie: zeker is zeker….of toch niet?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In Nederland is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder een waarborgsom of bankgarantie van de (toekomstig) huurder bedingt. Maar wat is nu precies het verschil en wanneer mag de verhuurder zich daarop verhalen? Bankgarantie vs. waarborgsom Een bankgarantie is een overeenkomst die de huurder sluit met een bank of financiële…

Lees meer

Werknemer ziek? Denk aan de no-riskpolis!

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

UWV heeft vorige maand een rapport uitgebracht over de no-riskpolis. Uit dit onderzoek volgt dat veel werkgevers geen gebruik maken van de no-riskpolis in gevallen waarin dit wel mogelijk is. Zo wordt naar schatting slechts 50% (!) van de ziekmeldingen gedeclareerd voor de groep werkende ‘WGA’ers’. Dat zijn…

Lees meer

Wetsvoorstel ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ aangenomen

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Het wetsvoorstel dat onder meer de zogenaamde ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ bevat, is onlangs (10 juli ’18) door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent onder meer dat werkgevers vanaf de inwerktreding van deze wet – naar verwachting 1 april 2020 – onder omstandigheden compensatie kunnen vragen aan UWV als…

Lees meer

Pre-pack herpakt?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

“Heiploeg”: geen overgang van onderneming Het Europese Hof van Justitie deed in 2017 nogal wat stof opwaaien in de faillissementspraktijk met het arrest “Smallsteps”[1]. Het Hof oordeelde dat ingeval van ‘pre-pack’ er sprake is van overgang van onderneming. De werknemers treden daarom automatisch in dienst bij de doorstarter en hun…

Lees meer

Draaideurconstructies in het huurrecht? Het werkt niet …

| Blogs Huurrecht

Tijdelijke verhuur van woningen na de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt ingevoerd. Deze wet geeft veel ruimere mogelijkheden dan voorheen om woonruimte tijdelijk te verhuren. Het doel van deze wet is om een impuls te geven aan een betere doorstroming…

Lees meer