Mediation als middel om het percentage ziekteverzuim binnen uw organisatie te verlagen

Mediation als middel om het percentage ziekteverzuim binnen uw organisatie te verlagen

Volgens recente cijfers van MKB Nederland is het gemiddelde verzuim in het midden- en kleinbedrijf (tot 200 medewerkers) in 2018 gestegen naar 3,8% ten opzichte van 3,5% in 2017 en 3,3% in 2016. MKB Nederland vindt dat – terecht – een zorgelijke trend, zeker als je bedenkt dat een verzuimende werknemer de werkgever gemiddeld 250 euro per dag kost.

Niet zelden is ziekteverzuim het gevolg van spanningen op het werk. Tussen collega’s onderling, tussen een medewerker en zijn leidinggevende, of binnen een managementteam. In een groot deel van die gevallen is de ontstane situatie het gevolg van het gebrek aan (duidelijke) communicatie. Soms is de oorspronkelijke aanleiding een klein voorval, maar wordt het door de betekenis die betrokkenen er in hun hoofd aan geven al gauw groter dan het bedoeld is en valt alles wat de ander daarna doet verkeerd. Zelfs als dingen met de beste intentie gedaan of gezegd worden, worden ze dan verkeerd opgevat. Waardering en/of respect voor elkaar als mens, een basisvereiste voor überhaupt samenwerking, is dan al gauw ver te zoeken.

Ziekte
Als zo’n situatie voortsuddert, ligt ziekmelding door één van de betrokkenen op de loer. Daar heeft noch de organisatie noch de werknemer in kwestie iets aan. De organisatie mist namelijk een arbeidskracht en krijgt de nodige kosten voor de kiezen, zowel voor wat betreft doorbetaling van het salaris aan de zieke werknemer als ook de kosten voor het inschakelen van een vervanger. Als men geen vervanger inzet worden de overige medewerkers doorgaans met extra werk opgezadeld en moet er voor gewaakt worden dat ook niet één van hen ‘omvalt’.

De werknemer daarentegen zit ziek thuis, en als er voor hem geen licht aan het eind van de tunnel gloort, ligt spoedig herstel niet voor de hand. Collega’s op hun beurt worden bovendien niet zelden geconfronteerd met een loyaliteitsconflict: men wil vanuit medemenselijkheid de zieke collega wel een hart onder de riem steken, maar dit wordt door bepaalde personen binnen de organisatie niet gewaardeerd, wat weer tot andere spanningen op de werkvloer kan leiden.

Mediationtraject
Kortom, alle aanleiding en reden om het zo ver niet te laten komen. Door tijdig een mediationtraject te starten kan de communicatie en samenwerking tussen de rechtstreeks betrokkenen mogelijk vlot getrokken worden. Als dat niet (b)lijkt te lukken (hetzij op voorhand of na een poging daartoe) loont het wellicht de moeite om een mediationtraject tussen een vertegenwoordiger van de organisatie en de zieke werknemer te starten, teneinde onder deskundige leiding van de mediator naar een (andere) toekomstbestendige oplossing om te zien. Die oplossing kan in of buiten de organisatie liggen. Vaak is men na afloop van een geslaagd mediationtraject opgelucht, er valt een last van hun schouders.

Het geniet de voorkeur om in een zo vroeg mogelijk stadium aan mediation te beginnen. Bedrijfsartsen adviseren regelmatig om een mediator in te schakelen, maar een werkgever kan ook zelf het initiatief daartoe nemen. Ook als de situatie al wat verder geëscaleerd is, is mediation bij uitstek een geschikt instrument om in te zetten.

Als MfN-registermediator ondersteun en begeleid ik graag betrokkenen in hun pogingen om gezamenlijk een voor beide bevredigende oplossing tot stand te brengen.

Contact
Heeft u als werkgever te maken met een situatie als hiervoor genoemd, en wilt u informatie of mediation in dat geval werkt, of heeft u die ervaring al en wenst u opnieuw mediation in te zetten, neemt u dan contact op met mr. Gerda Aufderhaar, MfN-registermediator. 

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: