Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

De bescherming van een dierlijk nootje

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Schreef ik enkele weken geleden over twee ruziënde biermerken, nu is het de beurt aan borrelnootjes. De Tijger- en de Girafnoot. Eind januari heeft de Rechtbank Gelderland zich gebogen over de bescherming van dit dierlijke nootje. Daarbij zijn alle facetten aan bod gekomen: de naam, de noot en de verpakking.

Lees meer

Cookies, hoe zit het ook alweer?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

InleidingDe NOS publiceerde eind februari 2019 het artikel: “Gevolgd op internet: honderden websites schenden je privacy”. De NOS deed onderzoek naar 10.000 websites. Link:https://nos.nl/op3/artikel/2273929-gevolgd-op-internet-honderden-websites-schenden-je-privacy.html Wat bleek: ruim een derde van de websites plaatst cookies en doet dat vaak zonder toestemming. Cookies, een korte uitlegCookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het…

Lees meer

Biertje?!

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

InleidingOp 28 februari 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam in kort geding geoordeeld dat Lidl met haar biermerk “Kordaat” geen merkinbreuk maakt op het biermerk van Grolsch genaamd “Kornuit”. De meningen in de aanloop van deze rechtszaak waren verdeeld en nu heeft de kortgeding rechter – ten nadele van Grolsch –…

Lees meer

De wrange smaak van het auteursrecht.

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Het auteursrecht omvat méér dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Men is geneigd om te denken aan lijvige dichtwerken en pretentieuze muziekwerken, waar auteursrecht op rust. Maar ook programmatuur, gordijnmotieven, bureaustoelen, gefloten deuntjes en lampenkappen zijn vatbaar voor auteursrechtbescherming. Beschermd wordt alles, dat de zintuiglijk waarneembare uiting…

Lees meer

Versoepeling Ontslagregeling voor kleine werkgevers

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Werkgevers met minder dan 25 werknemers komen vanaf 1 januari 2019 sneller in aanmerking voor het betalen van een lagere transitievergoeding in geval van bedrijfseconomisch ontslag dan voorheen. Als aan de criteria wordt voldaan, telt het deel van het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening…

Lees meer

Kinderondergoed van Lacoste? De rol van een (ondeugdelijk) marktonderzoek

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

InleidingLacoste heeft eind vorig jaar een kort geding aangespannen tegen Hema. Lacoste stelt dat het hierboven afgebeelde kinderondergoed inbreuk maakt op haar beeldmerk. Op het kinderondergoed staan 1 of meerdere krokodillen afgebeeld. Volgens Lacoste ontstaat hierdoor verwarringsgevaar. De uitspraak viel mij op vanwege de rol van een marktonderzoek waarnaar Lacoste…

Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans in een notendop

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Op 8 november 2018 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gepubliceerd. Er staat een groot aantal maatregelen in, die voor werkgevers het nodige met zich mee gaan brengen. Beoogde datum inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer; concrete uitwerking van…

Lees meer

Surprise!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Internationaal zaken doen is alledaags, met name in de grensregio’s. Dankzij het vrij verkeer van goederen en diensten, lijkt dat logisch en probleemloos. Niets is echter minder waar. Er kleven wel degelijk extra risico’s aan het zakendoen met een Duitse klant, zeker als het financieel (even) tegen zit.   Over de…

Lees meer

Dringend eigen gebruik en renovatie van winkelruimte

| Blogs Huurrecht

De vastgoedmarkt is in beweging. Van overspannen situaties als in de Randstad is in het Oosten van Nederland nog niet echt sprake, maar ook hier zit de markt in de lift, zeker voor bedrijfs- en kantoorpanden. Genuanceerder ligt het voor winkelruimte. Veel winkeliers hebben het ondanks de economische voorspoed nog…

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid – schending administratieplicht

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In geval van faillissement is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement indien hij zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is (artikel 2:248 BW). De  curator doet bij een aansprakelijkstelling op grond van dit…

Lees meer