Uitgebreid te Bespreken Onderwerp: UBO

Uitgebreid te Bespreken Onderwerp: UBO

De afkorting UBO staat uiteraard voor iets anders dan de titel doet vermoeden. UBO is namelijk de afkorting voor ‘Ultimate Beneficiary Owner’, de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de zeggenschap heeft over een onderneming. Hoewel deze term wellicht niet veel gehoord is, is er in Nederland toch veel om te doen.

Op grond van de (vierde) Europese Anti-witwasrichtlijn (2018/843) zou het zogenaamde UBO-register met ingang van 10 januari 2020 moeten zijn ingevoerd in de lidstaten. De implementatiewet waarbij het UBO-register verplicht wordt in Nederland is echter nog niet goedgekeurd. Het kabinet streeft ernaar deze wet nog dit voorjaar goed te keuren, waarbij het register verplicht wordt.

Doelstelling register

Het UBO-register maakt transparant welke personen uiteindelijk aan de spreekwoordelijke touwtjes trekken binnen ondernemingen. Dat is van belang in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit, waaronder witwassen, corruptie en fraude.  

Zonder deze inzage zou een UBO zich als het ware kunnen verhullen achter de onderneming, waardoor dit soort criminaliteit niet of minder snel blijkt.  Zodra ook de UBO achter een onderneming bekend is, kunnen dienstverleners en leveranciers beter beoordelen of zij wel of geen zaken wensen te doen met de betreffende onderneming en of zij moeten twijfelen aan herkomst van de gelden.  UBO
De UBO-registratieplicht geldt voor bepaalde organisaties waaronder de besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen, (UBO-plichtige) verenigingen en personenvennootschappen. Binnen besloten of naamloze vennootschap heeft als UBO te gelden de persoon met meer dan 25% van de aandelen, de persoon met meer dan 25% van de stemrechten of de persoon met de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Er zijn ook categorieën uitgesloten van deze registratieplicht, waaronder de beursgenoteerde vennootschappen, de eenmanszaken en de publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. gemeente). 

In de praktijk

Na de invoering van het UBO-register zullen alle registratieplichtige ondernemingen nog maximaal 18 maanden de tijd hebben om tot registratie over te gaan.

Het UBO-register zal deel gaan uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar via de onderneming die je zoekt. Het zal dus niet mogelijk zijn om gericht op een UBO te zoeken, los van een onderneming. Daarnaast zullen slechts beperkte gegevens openbaar inzichtelijk zijn, zoals de naam van de UBO, diens geboortemaand en -jaar, diens nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het economische belang van de UBO binnen de onderneming.  In bepaalde situaties kan worden verzocht om afscherming van de openbare gegevens.  

Het Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid hebben altijd toegang tot alle gegevens van de UBO.Naleving & handhaving
In de wet wordt voorzien in sancties. Zo zullen er dwangsommen opgelegd kunnen worden indien de  UBO niet binnen de gestelde termijn is geregistreerd en kunnen er bestuurlijke boetes worden opgelegd. Handelen in strijd met de implementatiewet kan bovendien een economisch delict opleveren.  

Reden genoeg dus om ‘de UBO’ toch een uitgebreid te bespreken in deze blog. Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op. 

Daniels Huisman advocaten
praktijkgroep Ondernemingsrecht
mr. C. Crombag

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: