Blogs Franchiserecht

Coronavirus | Overmacht en franchise

| Blogs Franchiserecht

De impact van het corona-virus is groot. Iedereen wordt erdoor geraakt, zo ook franchisegevers en franchisenemers. De beslissingen die door het coronavirus genomen worden raken de bedrijfsvoering. Franchisegevers en franchisenemers kunnen hierdoor veelal niet meer aan hun contractuele verplichtingen voldoen. Eet- en drinkgeleden, sport en fitnesclubs, etc. zijn intussen verplicht…

Lees meer

Franchise en mededinging (1)

| Blogs Franchiserecht

InleidingHet mededingingsrecht speelt op vele (rechts)gebieden een rol van betekenis. Zo ook in franchisecontracten. Voldoen contractuele bepalingen niet aan het mededingingsrecht, dan kunnen de gevolgen groot zijn (denk aan nietigheid van afspraken of boetes van de mededingingsautoriteit ACM). Ik zal een aantal (5) blogs wijden aan mededingingsrechtelijke onderwerpen, zoals de…

Lees meer

Incasso binnen franchiserelaties

| Blogs Franchiserecht

Een franchisegever verleent aan de franchisenemer het recht om tegen vergoeding zijn franchiseformule te exploiteren. Maar welke soorten vergoeding dient de franchisenemer aan de franchisegever te betalen? En wat als de franchisenemer haar betalingsverplichting niet nakomt? Soorten vergoedingBij de meeste franchiseformules betaalt de franchisenemer eenmalig een entree-fee om gebruik te mogen maken…

Lees meer

Rayon- en huurbescherming, Kip of ei?

| Blogs Franchiserecht

Zowel dwingend rechtelijke – als bepalingen van regelend recht beschermen huurders van (bedrijfs)onroerend goed. Ook in het wetsvoorstel wordt geen regeling getroffen voor de situatie dat de franchisenemer ook huurder is van de franchisegever Zowel franchisegever als franchisenemer kunnen er belang bij hebben dat de franchise- en de huurovereenkomst gelijktijdig…

Lees meer

Pizza als lunch?

| Blogs Franchiserecht

InleidingIn hoeverre kan de franchisegever invloed uitoefenen op de operationele werkzaamheden van de franchisenemer? Wie bepaalt bijvoorbeeld de openingstijden in de retail of horeca? Maar liefst 108 franchisenemers van Domino’s zijn in conflict gekomen met hun franchisegever. Het geschil draait om de openingstijden en het verkleinen van de rayons waarin Nederland…

Lees meer