Blogs Gezondheidsrecht

Nieuw in 2020: Wet Zorg en Dwang

| Blogs Gezondheidsrecht

Wzd en Wvggz vervangen Bopz Met ingang van 1 januari 2020 vervangen twee nieuwe wetten de Wet Bopz (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen): de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De Wzd regelt de rechten voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een…

Lees meer