Blogs Erfrecht

Hoe zit het eigenlijk met nalatenschap?

| Blogs Erfrecht

Het is een ongewone en heftige tijd voor iedereen. Een tijd waarin u misschien met vragen rond nalatenschap krijgt te maken. U denkt hier misschien liever niet over na, toch is het goed om te weten hoe het zit. Is er een testament en wie zijn de erfgenamen?De eerste vragen…

Lees meer

Het testament, onterven en de legitieme portie

| Blogs Erfrecht

De inhoud van een testament kan veel vragen oproepen bij de nabestaanden. De erflater kan in zijn testament de bepalingen uit de wet volgen maar heeft ook de vrijheid daar volledig van af te wijken. Zo kan de erflater zelf erfgenamen benoemen en de wettelijke verdeling uitsluiten maar ook de…

Lees meer

Inzage medisch dossier in verband met vernietiging testament. Doorbreking medische geheimhoudingsplicht.

| Blogs Erfrecht

De wilsbekwaamheid van een erflater ten tijde van het maken van zijn testament kan na diens overlijden door nabestaanden in twijfel worden getrokken. Een van de redenen kan zijn dat erflater niet meer compos mentis ( bij volle bewustzijn) was een testament te maken. Degene die zich daarop beroept moet…

Lees meer

Mogelijkheden van wilsrechten

| Blogs Erfrecht

U weet: wanneer u niet wilt dat uw nalatenschap naar de wettelijke erfgenamen gaat dan moet u een testament maken. Doet u dat niet dan krijgen de in de wet genoemde erfgenamen dus de nalatenschap. En als u getrouwd bent gaat alles naar uw echtgenote / echtgenoot en krijgen de…

Lees meer