Blog

Blog

Ons blog overzicht

Hieronder ziet u de meest recente blogberichten van Daniels Huisman Advocaten N.V.

Franchise en mededinging (1)

| Blogs Franchiserecht

InleidingHet mededingingsrecht speelt op vele (rechts)gebieden een rol van betekenis. Zo ook in franchisecontracten. Voldoen contractuele bepalingen niet aan het mededingingsrecht, dan kunnen de gevolgen groot zijn (denk aan nietigheid van afspraken of boetes van de mededingingsautoriteit ACM). Ik zal een aantal (5) blogs wijden aan mededingingsrechtelijke onderwerpen, zoals de…

Lees meer

Hoe moet je een geluidsfragment juridisch duiden om een mogelijke inbreuk daarop te kunnen aannemen?

| Blogs IE-recht, ICT-recht & Privacy-Recht

Aanleiding voor deze vraag is een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 9 januari 2020. In een geluidsfragment van het programma Opsporing verzocht wordt de mogelijke dader van de overval door het slachtoffer (nagespeeld) beschreven: “degene die praatte, eh ja, had een Ali B accent.” Dit fragment krijgt vervolgens een…

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De afgelopen jaren is er veel gewijzigd in de wetgeving aangaande de N.V. en de B.V. De wettelijke bepalingen voor de vereniging en de stichting bleven echter ongewijzigd. Daar komt binnenkort verandering in, want het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen ligt er en zal gaan gelden voor verenigingen, stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en…

Lees meer

Incasso binnen franchiserelaties

| Blogs Franchiserecht

Een franchisegever verleent aan de franchisenemer het recht om tegen vergoeding zijn franchiseformule te exploiteren. Maar welke soorten vergoeding dient de franchisenemer aan de franchisegever te betalen? En wat als de franchisenemer haar betalingsverplichting niet nakomt? Soorten vergoedingBij de meeste franchiseformules betaalt de franchisenemer eenmalig een entree-fee om gebruik te mogen maken…

Lees meer

Uitgebreid te Bespreken Onderwerp: UBO

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De afkorting UBO staat uiteraard voor iets anders dan de titel doet vermoeden. UBO is namelijk de afkorting voor ‘Ultimate Beneficiary Owner’, de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de zeggenschap heeft over een onderneming. Hoewel deze term wellicht niet veel gehoord is, is…

Lees meer

Nieuw in 2020: Wet Zorg en Dwang

| Blogs Gezondheidsrecht

Wzd en Wvggz vervangen Bopz Met ingang van 1 januari 2020 vervangen twee nieuwe wetten de Wet Bopz (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen): de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De Wzd regelt de rechten voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een…

Lees meer

Rayon- en huurbescherming, Kip of ei?

| Blogs Franchiserecht

Zowel dwingend rechtelijke – als bepalingen van regelend recht beschermen huurders van (bedrijfs)onroerend goed. Ook in het wetsvoorstel wordt geen regeling getroffen voor de situatie dat de franchisenemer ook huurder is van de franchisegever Zowel franchisegever als franchisenemer kunnen er belang bij hebben dat de franchise- en de huurovereenkomst gelijktijdig…

Lees meer

Gedwongen akkoord?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Afgelopen zomer werd door minister Dekker het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (hierna: ‘WHOA’) ingediend. Deze regeling, welke onderdeel moet gaan uitmaken van de faillissementswet, bevat voorwaarden voor een dwangakkoord buiten faillissement. Geldend rechtVoor ondernemingen in zwaar weer is het mogelijk een onderhands akkoord aan te bieden aan haar gezamenlijke schuldeisers.

Lees meer

Pizza als lunch?

| Blogs Franchiserecht

InleidingIn hoeverre kan de franchisegever invloed uitoefenen op de operationele werkzaamheden van de franchisenemer? Wie bepaalt bijvoorbeeld de openingstijden in de retail of horeca? Maar liefst 108 franchisenemers van Domino’s zijn in conflict gekomen met hun franchisegever. Het geschil draait om de openingstijden en het verkleinen van de rayons waarin Nederland…

Lees meer

Mediation als middel om het percentage ziekteverzuim binnen uw organisatie te verlagen

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Volgens recente cijfers van MKB Nederland is het gemiddelde verzuim in het midden- en kleinbedrijf (tot 200 medewerkers) in 2018 gestegen naar 3,8% ten opzichte van 3,5% in 2017 en 3,3% in 2016. MKB Nederland vindt dat – terecht – een zorgelijke trend, zeker als je bedenkt dat een verzuimende werknemer…

Lees meer