Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Bestuurdersaansprakelijkheid: handelen medebestuurder als belangrijke oorzaak faillissement

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Op 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak1 gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement ex artikel 2:248 BW. De Hoge Raad behandelt de vraag of omstandigheden die binnen het (meerhoofdige) bestuur hebben plaatsgevonden, in dit geval het handelen van een enkele bestuurder, kunnen gelden als een andere belangrijke…

Lees meer

Bestuurders let op: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Er is het afgelopen jaar veel geschreven over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR) en nu is het zo ver; de WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking. Reden om de belangrijkste wijzigingen nog een keer bij u, bestuurder van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting,…

Lees meer

Tegenstrijdig belang: besluiten of beslissen?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Bij tegenstrijdig belang in de besluitvorming dient u zich als bestuurder afzijdig te houden. Maar geldt dat ook wanneer er een beslissing moet worden genomen? In deze blog leest u daarover meer. Tegenstrijdig belangEen bestuurder met een tegenstrijdig belang mag op grond van de wet niet deelnemen aan de beraadslaging…

Lees meer

Per 1 juli 2021 wijziging in regeling vaste arbeidsomvang oproepkracht

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 moesten werkgevers op grond van artikel 7:628a lid 5 BW aan oproepkrachten van wie de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, binnen één maand na afloop van dat jaar een aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het gemiddeld aantal…

Lees meer

Klachtplicht: het leed dat niet tijdig klagen heet

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Heeft u een product of dienst geleverd gekregen maar u bent niet tevreden? Dan is altijd raadzaam om tijdig, bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren over de eventuele gebreken. Dit protest moet, om haar werking te hebben dan wél de schuldenaar (de partij die het product of de dienst…

Lees meer

Dividenduitkering ten tijde van corona

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De coronacrisis heeft mogelijk een behoorlijk negatieve impact op de financiële gezondheid van uw onderneming. Aan de andere kant heeft u misschien ook van deze crisis geprofiteerd, waardoor er voldoende gelden beschikbaar zijn voor een dividenduitkering. U vraagt zich misschien af of u als bestuurder of DGA bevoegd bent om in…

Lees meer

De aanhouder wint

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Een ongeregelde rekening-courant, die door gebrekkige vastlegging en het uitblijven van terugbetalingen van kleur verschiet, kan menig groepsvennootschap of directeur-grootaandeelhouder in de staart bijten. Onlangs behaalden wij hierin een mooi succes. Begin 2021 heeft de Rechtbank Overijssel alle vorderingen van mijn kantoorgenoot en curator Martijn Samsen toegewezen, als gevolg waarvan…

Lees meer

Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In ons vorige blog, Inwerkingtreding Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021, werd aangekondigd dat de wet inwerking treedt. In dit blog wordt een overzicht gegeven van deze nieuwe wet. Bent u als bestuurder of toezichthouder betrokken bij een vereniging, stichting, coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij…

Lees meer

Inwerkingtreding Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

We zijn nog maar net in het nieuwe jaar aanbeland, maar er is al meteen groot nieuws te melden: per 1 juli a.s. zal de Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen in werking gaan treden. Begin vorig jaar stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel, maar de daadwerkelijke invoering liet geruime…

Lees meer

Contracten in coronatijd

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De coronacrisis houdt iedereen al maandenlang bezig. De maatregelen en risico’s beheersen het dagelijks leven en hebben daarmee rechtstreeks invloed op de economie. Wellicht zijn deze effecten ook merkbaar voor jou als ondernemer of voor je contractspartij. Hoe dien je hier mee om te gaan? Biedt de wet of de…

Lees meer