Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De groepsvennootschap in het NOW*

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Het begrip ‘groep’ van artikel 6 lid 4 NOW Er zijn maar weinig wettelijke regelingen die zich zo kort na hun invoering in zoveel belangstelling mogen verheugen als de NOW-regeling, de tijdelijke overbruggingsmaatregel voor behoud van werkgelegenheid. Het is ook niet voor niets een ‘noodmaatregel’ waar werkgevers op zaten te…

Lees meer

(Ver)huur in tijden van corona

| Blogs Huurrecht , Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De bekende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, zoals een samenscholingsverbod (anderhalve meter mensen!), het advies om thuis te blijven en het sluiten van horeca zorgen ervoor dat onder meer horecaondernemers en winkeliers moeilijk om aan hun huurverplichtingen kunnen voldoen. Daar is al veel over geschreven. Het huidige wettelijk systeem…

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De afgelopen jaren is er veel gewijzigd in de wetgeving aangaande de N.V. en de B.V. De wettelijke bepalingen voor de vereniging en de stichting bleven echter ongewijzigd. Daar komt binnenkort verandering in, want het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen ligt er en zal gaan gelden voor verenigingen, stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en…

Lees meer

Uitgebreid te Bespreken Onderwerp: UBO

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

De afkorting UBO staat uiteraard voor iets anders dan de titel doet vermoeden. UBO is namelijk de afkorting voor ‘Ultimate Beneficiary Owner’, de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de zeggenschap heeft over een onderneming. Hoewel deze term wellicht niet veel gehoord is, is…

Lees meer

Gedwongen akkoord?

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Afgelopen zomer werd door minister Dekker het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (hierna: ‘WHOA’) ingediend. Deze regeling, welke onderdeel moet gaan uitmaken van de faillissementswet, bevat voorwaarden voor een dwangakkoord buiten faillissement. Geldend rechtVoor ondernemingen in zwaar weer is het mogelijk een onderhands akkoord aan te bieden aan haar gezamenlijke schuldeisers.

Lees meer

Mediation als middel om het percentage ziekteverzuim binnen uw organisatie te verlagen

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Volgens recente cijfers van MKB Nederland is het gemiddelde verzuim in het midden- en kleinbedrijf (tot 200 medewerkers) in 2018 gestegen naar 3,8% ten opzichte van 3,5% in 2017 en 3,3% in 2016. MKB Nederland vindt dat – terecht – een zorgelijke trend, zeker als je bedenkt dat een verzuimende werknemer…

Lees meer

“Dan vragen we toch het eigen faillissement aan…”

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Over de lege boedel, misbruik van bevoegdheid en de voornemens van minister Dekker “De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard”. Zo luidt het…

Lees meer

Hoe zit het ook al weer? Het Europees betalingsbevel en de incasso van grensoverschrijdende handelsvorderingen

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Handeldrijven met buitenlandse partijen is tegenwoordig heel gebruikelijk: de wereld wordt kleiner en grenzen vervagen. Maar wat te doen als een buitenlandse koper weigert uw facturen te voldoen? Na het sturen van herinneringen en aanmaningen heeft u als schuldeiser een keuze: (a) een “gewone” incassoprocedure te starten of (b) de…

Lees meer

Surprise!

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Internationaal zaken doen is alledaags, met name in de grensregio’s. Dankzij het vrij verkeer van goederen en diensten, lijkt dat logisch en probleemloos. Niets is echter minder waar. Er kleven wel degelijk extra risico’s aan het zakendoen met een Duitse klant, zeker als het financieel (even) tegen zit.   Over de…

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid – schending administratieplicht

| Blogs Ondernemingsrecht & Insolventierecht

In geval van faillissement is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement indien hij zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is (artikel 2:248 BW). De  curator doet bij een aansprakelijkstelling op grond van dit…

Lees meer