Uw deadline nadert…

Uw deadline nadert…

Tijd om nog achterover te leunen is voorbij. Want…de deadline voor het inschrijven van het UBO-register nadert met rasse schreden. Uiterlijk 27 maart 2022 moeten de registratieplichtige ondernemingen hun UBO hebben geregistreerd.  

In mijn vorige blog (Het UBO-register: ondernemers klaar/ Inschrijven maar!) legde ik uit wat het belang is van het zogenaamde UBO-register, namelijk het transparant maken van het ondernemerslandschap. Ieder land dat behoort tot de Europese Unie wordt geacht een dergelijk register bij te (gaan) houden in de strijd tegen witwassen en financiering van terroristische praktijken. Het register moet bijdragen aan een snelle en volledige ‘inzage’ in de zeggenschapsrechten binnen een onderneming, de ultimate beneficial owner (‘UBO’).

Registratieverplichting
Iedere in Nederland opgerichte rechtspersoon moet een UBO registreren. De UBO is de natuurlijk persoon achter een onderneming die minimaal 25% van de aandelen houdt. Ook heeft hij minimaal 25% van de stemrechten of minimaal 25% van het economisch belang óf feitelijk de zeggenschap binnen de organisatie. Het is mogelijk dat meerdere personen als UBO van een vennootschap kwalificeren. In dat geval geldt de registratie voor iedere UBO. Voldoet niemand aan de formele criteria, dan worden de statutair bestuurders als zogenaamde pseudo-UBO’s geregistreerd.

Van voorgaande registratieverplichting zijn uitgesloten: de eenmanszaak, beursgenoteerde vennootschappen en verenigingen van eigenaren VvE. Hetzelfde geldt voor buitenlandse rechtspersonen die enkel een vestiging in Nederland hebben. Daarvoor geldt wel een registratieplicht in het land van oprichting.

Deadline
Bepaald is dat een registratieplichtige onderneming vóór 27 maart 2022 de UBO dient te hebben ingeschreven. De deadline is dus binnen afzienbare tijd. Zorg dat u zich op tijd en correct laat registreren. Het te laat en/of niet volledig registreren kan worden gesanctioneerd met strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke boetes tot een beloop van € 22.500,-.

Heeft u vragen over de registratieverplichting of een andere vraag met betrekking tot uw onderneming? Neem dan contact op met onze advocaten.

Daniels Huisman advocaten 
Praktijkgroep Ondernemingsrecht
mr. Charlotte Crombag

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: