Vrije advocaatkeuze met een rechtsbijstandverzekering bij afwijzing subsidie NOW-regeling

Vrije advocaatkeuze met een rechtsbijstandverzekering bij afwijzing subsidie NOW-regeling

Het zijn economisch roerige tijden. U probeert uw hoofd boven water te houden en heeft een beroep gedaan op de NOW-regeling. Het voorschot op de subsidie heeft u inmiddels ontvangen, maar bij de definitieve vaststelling door het UWV blijkt dat u de subsidie moet terugbetalen. U wilt hiertegen ageren, maar advocaatkosten kunt u in deze periode niet gebruiken. Gelukkig heeft u een rechtsbijstandverzekering!

Zelf kiezen
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, mag u zelf een advocaat kiezen die uw belangen behartigt. De rechtsbijstandverzekering biedt hiervoor dekking. Het recht op vrije advocaatkeuze in het kader van een rechtsbijstandverzekering gaat echter niet zo ver dat een verzekerde altijd zelf, op kosten van de verzekeraar, een advocaat kan kiezen. De Commissie van Beroep van Kifid heeft in een uitspraak van 29 oktober 2021 geconcludeerd dat dit recht op grond van Europese regelgeving en jurisprudentie niet onbeperkt is. Het recht om zelf een advocaat te kiezen is beperkt tot gerechtelijke of administratieve procedures. U kunt dus wel zelf uw advocaat kiezen als u in bezwaar of beroep wilt gaan tegen een uitspraak van het UWV, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een afgewezen subsidie op grond van de NOW-regeling.

NOW-regeling
Heeft u een voorschotsubsidie van de NOW-regeling ontvangen, dan dient u op een later moment een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW bij het UWV in te dienen. Bij de bepaling van het voorschot is uitgegaan van het verwachte omzetverlies. Bij de vaststelling wordt uitgegaan van het daadwerkelijke verlies. Ook wordt bij de definitieve vaststelling gekeken naar de daadwerkelijke loonsom in de betreffende NOW-periode. Steeds na afloop van de subsidieperiode van de NOW, dient u een definitieve aanvraag in voor een eindafrekening door het UWV. Doet u dit niet, dan moet het voorschot worden terugbetaald. Hieronder treft u een tabel aan met de openingsperiode van het vaststellingsloket NOW.

NOW-periodeOpeningsperiode
17 oktober 2020 – 31 oktober 2021
215 maart 2021 – 31 maart 2022
3.14 oktober 2021 – 22 februari 2023
3.2.431 januari 2022 – 22 februari 2023
3.331 januari 2022 – 22 februari 2023
431 januari 2022 – 22 februari 2023

Extra beoordeling
Bij de vaststelling bepaalt het UWV de hoogte van de subsidie en bestaat de kans dat u (een deel van) het voorschot moet terugbetalen. Soms beslist het UWV ten onrechte dat u geen recht op subsidie heeft. Als u denkt dat het UWV ten onrechte geen subsidie c.q. tegemoetkoming verstrekt, kunt u in bezwaar te gaan. Dat is vaak wel aan te raden, omdat het UWV in bezwaar en beroep een extra beoordeling kan doen. Bovendien kan in bezwaar en beroep een gedetailleerde analyse van bijvoorbeeld looncomponenten of omzetcomponenten in samenwerking met uw accountant worden opgesteld, ter onderbouwing van het standpunt.

Dekking
We hebben gezien dat u met een rechtsbijstandverzekering het recht heeft om samen met een zelfgekozen advocaat in bezwaar te gaan bij het UWV of in beroep te gaan bij de rechtbank. De advocaatkosten vallen onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering.

De advocaten van de praktijkgroep Ondernemingsrecht van Daniels Huisman zijn specialist op dit gebied. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met mrs. Arjen Huisman of Ilonka Westendorp of een van de andere advocaten van de praktijkgroep Ondernemingsrecht.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: