Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

Vervaltermijnen binnen de WWZ

| Blogs Arbeidsrecht & Pensioensrecht

In het kader van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn nieuwe (relatief) korte vervaltermijnen geïntroduceerd. Vervaltermijnen moeten niet verward worden met verjaringstermijnen. Voor een verjaringstermijn geldt immers dat deze (middels een brief) kan worden gestuit (lees: verlengd). Bij vervaltermijnen geldt echter dat de kans voorbij is op het…

Lees meer