De eeuwig doorlopende garantie? 90-dagen niet goed = geld terug!

De eeuwig doorlopende garantie? 90-dagen niet goed = geld terug!

Loopt een ondernemer die een ‘90 dagen niet goed = geld terug’ actie aanbiedt het gevaar te belanden in een eeuwig doorlopende garantie? En hoe zijn de voorwaarden als een klant meerdere malen gebruik maakt van het recht om te retourneren? Je leest er meer over in dit blog.

De garantie
Een ondernemer heeft een actie op diverse bedden en matrassen die hij verkoopt. Hij adverteert in de regionale reclamefolder met de slogan: ‘90 dagen niet goed geld terug’. De ondernemer hoopt hiermee consumenten over de streep te trekken en tot een aankoop te verleiden.
Na aankoop kunnen consumenten de matras 90 dagen vrij uitproberen en kosteloos retourneren. Aan de garantie zijn geen andere voorwaarden verbonden.

Feiten
Na het lezen van de reclamefolder raakt mevrouw Janssen geïnteresseerd. Niet alleen is er een ruime garantie, de matras wordt ook nog gratis thuisbezorgd. De advertentie vermeldt geen nadere voorwaarden om van de garantie gebruik te maken. Evenmin worden er algemene voorwaarden gehanteerd die de garantie aan nadere voorwaarden verbinden.

Na het lezen van de reclamefolder besluit mevrouw Janssen de showroom te bezoeken. Tijdens het bezoek wordt mevrouw Janssen al snel door een behulpzame verkoper verleid tot het kopen van een topper. Deze topper wordt enkele weken later gratis thuisbezorgd. De vreugde over de nieuwe aankoop is echter van korte duur. De topper ligt te zacht en mevrouw Janssen doet een beroep op de garantie. De topper wordt kort daarna geretourneerd.

Vervolgens wordt mevrouw Janssen verleid tot het kopen van een nieuwe (duurdere) matras in dezelfde winkel. Met het geld dat zij retour heeft gekregen, plus een kleine bijbetaling van haar kant, koopt zij deze nieuwe matras. Opnieuw is de vreugde van korte duur; deze matras ligt namelijk te hard. Na twee weken wordt de matras met een beroep op de garantie geretourneerd.

Ten slotte wordt mevrouw Janssen voor een derde keer verleid en valt haar oog op een matras uit het topsegment. Met het geld dat zij retour krijgt en een bijbetaling wordt de nieuwe matras gekocht. Bij levering blijkt echter dat de matras in de verkeerde lengtemaat is geleverd. De matras is te kort en past niet in het bed. De fout is tijdens de levering al geconstateerd en niet veel later arriveert alsnog de matras in de juiste lengte. Helaas valt ook deze matras niet in de smaak en doet mevrouw Janssen weer een beroep op de 90-dagen-garantie.

Het geschil
De ondernemer weigert dit keer de matras terug te nemen. De garantietermijn is volgens hem namelijk verstreken want er is sprake van een allesomvattende koopovereenkomst. De 90 dagen termijn begint te lopen vanaf het moment dat de eerste matras is gekocht en die termijn is inmiddels verstreken.

De klant deelt deze opvatting niet. Mevrouw Janssen vindt dat de garantie steeds geldt vanaf het moment dat een nieuwe matras wordt gekocht. De garantietermijn is bij de laatste koop opnieuw beginnen te lopen. Vanaf het moment dat de laatste matras is gekocht zijn er nog géén 90 dagen verstreken.

De ondernemer vindt dit standpunt onlogisch. Dit zou volgens hem betekenen dat hij bij iedere levering van een nieuwe matras een garantie moet aanbieden en dat een consument daar steeds binnen de termijn van 90 dagen een beroep op kan doen. Een slimme consument zou zo voor eeuwig op een gratis matras kunnen slapen, mits hij maar tijdig een beroep blijft doen op de garantie.

Uitspraak
Uiteindelijk procederen partijen zowel bij de rechtbank als bij het hof over deze zaak. In lijn met de visie van klant, oordelen zowel de rechtbank als het hof gelijkstemmend. Zowel het hof als de rechtbank zijn van oordeel dat de klant er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij de matras, indien deze haar niet zou bevallen, binnen 90 dagen na de laatste aankoop kon retourneren en dat zij dan de koopsom van de ondernemer terug zou ontvangen. Van een allesomvattende koopovereenkomst is geen sprake. Omdat de ondernemer bij de laatste matras heeft geweigerd om het aankoopbedrag terug te betalen, is hij de overeenkomst niet correct nagekomen. De ondernemer wordt veroordeeld om de matras terug te nemen en het aankoopbedrag te vergoeden.

Misbruik
Hoe zit het met de eeuwigdurende garantie? Is de ondernemer dan steeds verplicht om een nieuwe matras te leveren binnen de garantietermijn van 90 dagen? Nee. De ondernemer had bij een vermoeden van misbruik van een (herhaald) beroep op de garantie geen nieuwe koopovereenkomst hoeven sluiten. Een overeenkomst komt immers tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. De garantie geeft de koper geen recht op het aangaan van een nieuwe koopovereenkomst. De ondernemer was niet verplicht om steeds een nieuwe koopovereenkomst aan te gaan en had de verkoop kunnen weigeren. Daarnaast had de ondernemer ook de omvang van haar garantie aanzienlijk kunnen beperken. De ondernemer had aan de garantie namelijk de voorwaarde kunnen verbinden dat een klant slechts één keer een beroep zou mogen doen op de garantiebepaling.

Conclusie
Als de ondernemer iets beter was voorgelicht, had hij aanzienlijke juridische kosten kunnen voorkomen.

Advies
Ben je een ondernemer en heb je vragen over het gebruik van algemene voorwaarden en garanties? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met ondergetekende of een van onze advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Daniels Huisman advocaten
praktijkgroep Ondernemingsrecht
mr. G. Kemerink op Schiphorst

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: