Het UBO-register: ondernemers klaar? Inschrijven maar!

Het UBO-register: ondernemers klaar? Inschrijven maar!

In één van onze vorige blogs heeft u kunnen lezen over de ‘UBO’ en het belang van dat begrip. Op dat moment was weliswaar bekend dat er een UBO-register ingevoerd ging worden, maar nog niet per wanneer. Afgelopen juni is het wetsvoorstel aangenomen. Vanaf 27 september 2020 om 8.00 uur kunnen UBO’s worden ingeschreven. Dus: ondernemers klaar? Inschrijven maar!

Het belang van een register
UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die het economisch belang in een organisatie hebben. Met het instellen van het UBO-register hoopt Nederland het ondernemerslandschap transparanter te maken. Ieder EU-land moet een dergelijk register bijhouden in de strijd tegen witwassen en financiering van terroristische praktijken. Door inzage te bieden in de UBO van een onderneming, kan eenvoudig en snel worden vastgesteld welke persoon aan de spreekwoordelijke touwtjes trekt binnen een organisatie. Daarmee wordt verhulling van financiële criminaliteit lastiger. Bovendien kan een toekomstige zakenpartner nog beter overwegen om met een onderneming zaken te doen.

Wie moet er geregistreerd worden?
Voor iedere in Nederland opgerichte rechtspersoon dient een UBO te worden geregistreerd. Daarbij kun je denken aan:

Van al deze organisaties dient de UBO te worden ingeschreven. Dat is de natuurlijk persoon die:

Op grond van deze criteria kunnen er per organisatie meerdere personen als UBO worden aangemerkt. Voldoet niemand formeel aan één van de voornoemde criteria, dan worden alle statutair bestuurders als pseudo-UBO aangemerkt.  

Er zijn ook organisaties uitgesloten van registratieplicht zoals de eenmanszaak, beursgenoteerde vennootschappen en verenigingen van eigenaren VvE. Hetzelfde geldt bovendien voor de buitenlandse rechtspersonen die alleen een vestiging in Nederland hebben. Daarvoor geldt wel een registratieplicht in het land van oprichting.

Hoe verloopt de registratie?
Is uw onderneming registratieplichtig, dan dient de wettelijk vertegenwoordiger uiterlijk vóór 27 maart 2022 de UBO te zijn ingeschreven. Op de website van de KvK staat beschreven hoe de inschrijving verloopt. Registratieplichtige organisaties die pas na 27 september aanstaande worden opgericht, kunnen hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel voltooien na registratie van de UBO.

Wie kan het register raadplegen?
De informatie wordt bijgehouden in het UBO-register. Een gedeelte van de UBO-gegevens is openbaar en kan door iedereen worden ingezien. Het gaat dan om gegevens als naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland en aard en omvang van het belang. Deze gegevens kunnen online worden geraadpleegd via de Kamer van Koophandel (KVK-uittreksel UBO-register). Een uittreksel daarvan kan ook worden besteld. De meer specifieke gegevens van UBO zijn afgeschermd en uitsluitend te raadplegen door de Financial Intelligence Unit (FIU) en opsporingsinstanties als het OM, de politie en justitie. Als UBO kunt u bij de Kamer van Koophandel navraag doen om te weten hoe vaak u bent geraadpleegd.

Wat betekent het voor de advocaten?
Op basis van de geldende regelgeving moeten advocaten de UBO van een organisatie vaststellen voordat er diensten aan een organisatie kunnen worden verleend. De komst van het UBO-register lijkt die toets in ieder geval te vergemakkelijken.

Heeft u nog vragen over de registratieplicht in het UBO-register? Neemt u dan gerust contact op met:

Daniels Huisman advocaten 
Praktijkgroep Ondernemingsrecht
mr. Charlotte Crombag

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: