BMW gestolen? Wees alert in uw gesprek met de toedrachtsonderzoeker!

BMW gestolen? Wees alert in uw gesprek met de toedrachtsonderzoeker!

In september 2014 was er onder advocaten wat commotie over een uitspraak in een strafzaak waarin politieagenten een training hadden gehad in verband met het ondergaan van een getuigenverhoor. Is het nou echt nodig dat politiemensen zo’n training ondergaan? En zijn er geen mensen voor wie het veel belangrijker is dat zij een training om een verhoor te ondergaan volgen?

Daar moet ik sindsdien steeds aan denken wanneer ik weer eens te maken heb met de verzekeringsperikelen rond een gestolen BMW. Het verhaal is steeds hetzelfde: een BMW wordt gestolen, er zijn dus twee sleutels te overhandigen aan de verzekeraar, die leest ze uit en dan blijkt ineens dat er dingen op de sleutel staan die niet kloppen met het verhaal dat bij de aangifte of aan de toedrachtsonderzoeker is verteld.

Of toch wel? Want wat is de waarheid? Als in de sleutels staat opgeslagen dat voor het laatst met de auto is gereden op 1 juli 2016 terwijl de auto volgens de aangifte op 25 juni gestolen zou zijn dan heb je in theorie een groot probleem. Tenzij 1 juli 2016 helemaal niet 1 juli 2016 is. En dat lijkt nogal eens voor te komen.

Verschil data op de sleutels en in werkelijkheid, wat is de waarheid?

In ieder geval mag niet de fout gemaakt worden die verzekeraars nogal eens maken – maar naar mijn mening niet zondermeer uit onnozelheid – dat de op de sleutel  opgeslagen tijds- en datumaanduiding per definitie de juiste is. De datum en tijd die in de sleutel opgeslagen worden (“ge-update” worden) zijn immers niets anders dan de datum en tijd zoals die in de centrale computer van de auto geregistreerd staan. Zeg maar, de datum en tijd in het dashboard (hoewel je die vaak helemaal uit kunt schakelen, liever gezegd onzichtbaar kunt maken). En die is handmatig in te stellen. Uit een onderzoek in een Duitse zaak waar ik bij betrokken was blijkt dat bij het betrokken type (in dit geval ging het om de E90 – E93) die datum en tijd op elk willekeurig moment in toekomst of verleden gezet kunnen worden. En dus zegt de in de sleutel opgeslagen datum of tijd niets over de reële Central European Time.

En dan kunnen er nog technische redenen zijn waarom datum en tijd niet juist staan geregistreerd in de computer van de auto. Afhankelijk van het type is een van de mogelijkheden dat de accu ontladen is geweest en daarna weer is bij geladen. Onder dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat datum en tijd niet hebben “doorgeteld“ maar zijn gestopt om vervolgens, na herstel van voldoende accuspanning, weer door te tellen. Ook storingen in het elektrisch systeem kunnen een rol spelen bij het op de juiste tijd lopen van de klok in de auto.

Hoe om te gaan met vragen van de toedrachtsonderzoekers?

Alleen al om die reden is het van het grootste belang om absolute zekerheid hebben van de juistheid van het antwoord wanneer op een vraag van een toedrachtsonderzoeker naar de toestand van de auto geantwoord wordt. En zo kom ik weer bij het begin van deze blog: hoe om te gaan met toedrachtsonderzoekers in dit soort situaties. Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit wordt u door de overheid verhoord, bij welk verhoor een advocaat aanwezig mag zijn. Wanneer in opdracht van een verzekeringmaatschappij een toedrachtsonderzoeken onderzoek instelt naar de gang van zaken rond de diefstal van uw BMW wordt, scherper nog dan door de politie, gelet op het antwoord dat u geeft en mag u daar veelal geen advocaat bij hebben. En wordt u net zo scherp gehouden aan het antwoord dat gegeven heeft.

Wanneer u terugdenkt aan uw mooie maar verdwenen auto en u op de vraag hoe de staat van de auto was antwoordt dat die prima was gaat het u niet meer lukken om dat naderhand te corrigeren omdat er toch wel wat problemen waren met de elektronica, indien u daar tenminste geen bewijsstukken in de vorm van rekeningen van de (BMW) garage voor heeft (en indien dat wel het geval is zult u in ieder geval nog de vraag krijgen waarom u in eerste instantie leugenachtig heeft verklaard dat de auto in een prima staat verkeerde, en ook zo’n verandering in de verklaring kan een reden vormen voor de verzekeringsmaatschappij om niet tot uitkering over te willen gaan).

Conclusie

Er valt nog bijzonder veel meer te zeggen over de kwestie rond de “niet kloppende” informatie op de BMW sleutels. Maar het allerbelangrijkste is dat iemand die met dit probleem en daardoor met een door de verzekeraar ingeschakelde toedrachtonderzoeker te maken krijgt zich realiseert dat het gesprek met de toedrachtsonderzoeker een verhoor is en dat iemand opgehangen wordt aan de antwoorden die hij letterlijk heeft gegeven, antwoorden die gaan bepalen of iemand zijn schade uitgekeerd krijgt of niet en zo niet of daar nog een opzegging / uitsluiting van de verzekering en een vermelding in het Incidentenregister aan toegevoegd wordt, en misschien zelfs wel een aangifte van verzekeringsfraude! Ik kan betrokkenen slechts adviseren om het gesprek te oefenen met een juridisch geschoold iemand zodat in voldoende mate duidelijk kan worden hoe in de juridische wereld het vraag-en antwoordspel werkt en wat de gevolgen zijn van een eenmaal gegeven antwoord.

Is uw auto gestolen en staan er op uw autosleutels gegevens die niet overeen komen met de werkelijkheid? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Hans Stegeman, lid van de Praktijkgroep Strafrecht.

 Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: