Het belang van een goede klassenindeling bij een WHOA

Het belang van een goede klassenindeling bij een WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, oftewel de WHOA, in werking getreden. Deze wet maakt het voor een onderneming in zwaar weer, mogelijk om een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers. Verklaart de rechtbank het akkoord verbindend, dan worden alle daaraan betrokken schuldeisers, gebonden aan het akkoord. Ongeacht of de schuldeisers hebben gestemd of niet. Zelfs als een schuldeiser heeft tegengestemd kan hij gebonden worden aan het akkoord.

Voordat de WHOA inwerking trad, waren de mogelijkheden om de verplichtingen van een onderneming in zwaar weer te herstructureren, vrij beperkt. Doorgaans ontstond een patstelling aangezien alle betrokkenen toestemming moesten geven. De WHOA biedt een mogelijkheid om deze impasse op te lossen door middel van een dwangakkoord. Logischerwijs zijn er voorwaarden verbonden aan zo’n dwangakkoord. In deze blog sta ik stil bij één belangrijk aspect van de WHOA: de klassenindeling.

De klassen

De WHOA bepaalt dat schuldeisers die bij vereffening of faillissement dezelfde rechten hebben ook bij een WHOA akkoord dezelfde rechten hebben. Om dit te bereiken worden de schuldeisers ingedeeld in klassen. Een bank met een hypotheekrecht valt in een andere klasse dan de broodjeszaak om de hoek die elke dag de lunch verzorgt.

Wel moet ook de vordering van de bank beoordeeld worden en eventueel opgesplitst worden in verschillende klassen. Dit kan het geval zijn als de vordering van de bank niet volledig wordt gedekt door een pand- of hypotheekrecht. In dat geval valt het deel dat niet gedekt is in de klasse met andere concurrent schuldeisers.

Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden betreft MKB-ondernemers. De WHOA bepaalt dat MKB-ondernemers met minder dan 50 werknemers minimaal 20% van hun vorderingen betaald moeten krijgen. Ook voor deze groep kan een aparte klasse worden gemaakt.

Belang van de klassenindeling

Het belang van de klassenindeling is gelegen in het feit dat de verschillende klassen moeten stemmen over het aangeboden akkoord. Mogelijk is er binnen een klasse een groep schuldeisers die minimaal twee derde van het totaalbedrag aan vorderingen vertegenwoordigt. Stemt de meerderheid in met het akkoord, dan wordt het akkoord door deze klasse als geheel aanvaard. Zo kan het voorkomen dat een schuldeiser in een bepaalde klasse tegenstemt, maar dat andere schuldeisers in dezelfde klasse hem overrulen.

Daarnaast is mogelijk dat een klasse overruled wordt door een andere klasse. Een onderneming in zwaar weer kan de rechtbank namelijk verzoeken het akkoord verbindend te verklaren als slechts één klasse heeft ingestemd met het akkoord. Deze klasse moet dan wel bestaan uit schuldeisers die in het geval van een faillissement geheel of gedeeltelijk voldaan zouden zijn. In dat geval worden schuldeisers die geen stem hebben uitgebracht of tegen het akkoord hebben gestemd, toch door het akkoord gebonden.

Een ander belang van de klassenindeling ligt in het feit dat de rechtbank een verzoek om een akkoord verbindend te verklaren, afwijst als verschillende schuldeisers verkeerd zijn ingedeeld. Voor de onderneming in zwaar weer is het dus essentieel dat de klassenindeling correct is.

Conclusie

De WHOA biedt ondernemingen in zwaar weer de mogelijkheid om schulden te herstructureren en een faillissement te voorkomen. Het maken van een correcte klassenindeling is daarvoor zeer belangrijk.

Heeft u vragen over de (on)mogelijkheden op dit gebied? Neem dan gerust contact met Kerwin Fuselier op, of met een van zijn collega’s van de praktijkgroep insolventierecht.

Daniels Huisman Advocaten
Mr. K. Fuselier
Advocaat
E-mail: 
Telefoon: 06-83824318

Deze blog is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: