Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW of niet?

Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW of niet?

De ene bedrijfsruimte is de andere niet. Voor partijen die een huurovereenkomst met elkaar sluiten is het verschil van essentieel belang. Is er sprake van, wat in de volksmond bekend staat als ‘detailhandels- of winkelruimte’ (artikel 7:290 BW), dan geldt een sterkere vorm van huurbescherming dan wanneer sprake is van ‘overige bedrijfsruimte’ (artikel 7:230a BW).  Dat bepaalt niet alleen de wettelijke eisen voor opzegging door de verhuurder, maar ook de rechten van een huurder. Deze blog is een ‘opfrissertje’, want wat zijn ook alweer de bepalende criteria voor dit soort bedrijfsruimte?

door Edwin Nijhof               leestijd 3 minuten


Wat bepaalt de wet?

Voor detailhandels- of winkelruimte (zoals bedoeld in artikel 7:290 BW, hierna: ‘290-ruimte’) gelden de volgende eisen:

  1. Er moet sprake zijn van (een gedeelte) van een onroerende zaak. Simpel gezegd: een gebouw of een gedeelte daarvan.
  2. De bij wet specifiek aangewezen categorieën ‘hotelbedrijven’ (hotels) en ‘kampeerbedrijven’ (campings) vallen zonder meer onder 290-ruimte. Dat is bepaald in de leden b en c van artikel 7:290 BW.
  3. De volgende categorieën vallen onder 290-ruimte voor zover het een gebouw of gedeelte daarvan betreft en deze objecten bestemd zijn voor de uitoefening van: een (i) kleinhandelsbedrijf, (ii) restaurant- of cafébedrijf, (iii) afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf. Daarbij geldt ook dat een publiek toegankelijk lokaal aanwezig moet zijn voor rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening.

Een handig ezelsbruggetje is: ‘horeca’ (hotels restaurants en cafés) valt in ieder geval onder 290-ruimte. Dat blijkt ook uit eis 1 en 2 hiervóór. Een café zal niet gauw tot twijfel leiden, maar hoe zit het bijvoorbeeld met een stomerijwinkel?

Het kleinhandelsbedrijf

Een van de categorieën is het kleinhandelsbedrijf, ook wel ‘detailhandel’ genoemd. Maar wat is dat eigenlijk? Het gaat er bij kleinhandelsbedrijven/detailhandel om dat goederen overwegend aan particulieren worden verkocht. Een groothandel, waarbij verkoop aan zakelijke afnemers plaatsvindt, is dus uitdrukkelijk geen 290-ruimte. In de praktijk maken wij nog wel eens mee dat dit uit het oog wordt verloren.

De afhaal- of besteldienst

Hierbij moet worden gedacht aan pakjesbezorging/koeriers. Denk aan bedrijven als Van Gend & Loos.

Het ambachtsbedrijf

Een andere categorie die nog veel vaker aanleiding geeft tot interpretatieverschillen is het ambachtsbedrijf. Wat zijn daarvoor de bepalende criteria? Voor ‘ambacht’ geldt dat dit moet worden ingevuld aan de hand van het dagelijks spraakgebruik. De Van Dale zegt: ‘handwerk dat aangeleerd moet worden, als broodwinning beoefend’. Het moet dus gaan om een bepaalde vaardigheid, waarbij beroepsmatig handwerk aan de orde is. Een vuistregel die in dit verband vaak wordt toegepast is dat een ‘ambacht’ gericht is op de bewerking van zaken, niet van het menselijk lichaam.

Zo is een smederij of schoenmakerij een goed voorbeeld van een ambachtsbedrijf. Tandartsen en schoonheidssalons daarentegen (in de regel) gericht op het bewerken van het menselijk lichaam.  Daarom zullen zij niet of minder snel tot het ambachtsbedrijf worden gerekend.

Houd wel in het achterhoofd dat het hierbij uitdrukkelijk gaat om een vuistregel. De rechtspraak laat bij de ‘grijze gevallen’ een wisselend beeld zien. Het komt vaak op de feitelijke situatie en details aan of iets wel of geen 290-ruimte is.

Meer weten?

Twijfelt u over de vraag of uw huurovereenkomst 290-ruimte betreft, neem dan contact op met mij of met een van onze andere huurrechtspecialisten: Lizzy Holtrop of Hubert te Woerd.

Volg onze blogs op de homepage van Daniels Huisman Advocaten of de LinkedIn-bedrijfspagina. Tip: als u ‘volgen’ instelt op onze LinkedIn-bedrijfspagina, blijft u eenvoudig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en juridische thema’s.

In een volgende blog

Huurbescherming bij 290-ruimte.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: