Huurprijs verhogen van 290-bedrijfsruimte?<h2>Verhuurder pas op voor het tussentijds wijzigen van de huurovereenkomst!</h2>

Huurprijs verhogen van 290-bedrijfsruimte?

Verhuurder pas op voor het tussentijds wijzigen van de huurovereenkomst!

Elke vastgoedbelegger wil graag een goed rendement behalen. Daarvoor is het van belang dat de huurprijs in verhouding staat tot de waarde, de onderhoudskosten en de populariteit van het object. Als een huurovereenkomst al enige tijd loopt, sluit de huurprijs op een gegeven moment mogelijk niet meer aan bij de actuele huurwaarde. In dat geval wilt u als verhuurder de huurprijs kunnen verhogen. 

Regels huurverhoging
Voor 290-bedrijfsruimte (detailhandel, horeca, hotels) geeft de wet hiervoor een speciale regeling. Verhuurders kunnen na de aanvangsperiode van (meestal) 5 jaar, bij de rechter een huurprijsherziening vorderen. Dit kan als de huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Mogelijk is met de huurder op enig moment een nieuwe huurprijs afgesproken, bijvoorbeeld in verband met de coronapandemie. Dan is het uitgangspunt dat ten minste 5 jaar verstreken moet zijn voordat een huurprijsherziening kan worden gevorderd. Dus maakt u tijdens een lopende huurovereenkomst nieuwe (huurprijs)afspraken, wees u er dan van bewust dat deze een huurverhoging op korte termijn in de weg kunnen staan. En dat geldt ook voor afspraken die op het eerste gezicht niets met de huurprijs te maken hebben. Het onderstaande voorbeeld toont dit aan.

Voorbeeld uit de praktijk
Partijen tekenen een allonge waarin staat dat de huurovereenkomst met 10 jaar wordt verlengd. Afgesproken wordt dat de verhuurder voor € 150.000 gaat verbouwen terwijl de huurprijs hetzelfde blijft. Na de verbouwing is de verhuurwaarde aanzienlijk gestegen. De verhuurder start vervolgens een huurprijsherzieningsprocedure maar krijgt nul op het rekest. De kantonrechter oordeelt dat met de allonge in feite een huurverlaging (= huurprijswijziging) is afgesproken voor de duur van 10 jaar. Pas nadat deze 10 jaar (= nieuwe ‘aanvangsperiode’) is verstreken, kan de verhuurder een huurprijsherziening vorderen. Vóór die tijd is er geen ruimte voor een huurprijsverhoging. Heeft u hier vragen over? Bel of mail gerust naar Lizzy Holtrop, 0546-760860 of .

Bericht delen via: