Blogs Huurrecht

De gebrekenregeling in het huurrecht

| Blogs Huurrecht

In artikel 203 t/m 211 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is een algemene gebrekenregeling opgenomen. Die geldt in principe voor alle huurovereenkomsten.In artikel 7:204 BW is bepaald wat onder een gebrek dient te worden verstaan, namelijk:“Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere…

Lees meer

Voldoet het wettelijk criterium met betrekking tot huurprijswijziging van winkelruimte in de huidige crisistijd nog wel?

| Blogs Huurrecht

De huurprijsaanpassing van winkelruimte, ook wel middenstandsbedrijfsruimte, ex artikel 7:290 BW is dwingend rechtelijk geregeld in de artikelen 7:303 en 7:304 BW. In principe – er zijn uitzonderingen – kan elke vijf jaar de huurprijs van winkelruimte op vordering van verhuurder of huurder worden aangepast. In een tijd waarin de…

Lees meer

Help, leegstand! En nu?

| Blogs Huurrecht

In de huidige woningmarkt komt het nog steeds regelmatig voor dat een woning leeg staat of leeg komt te staan, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe woning is gekocht en de vorige nog niet is verkocht. Of omdat de bewoner naar een verzorgingsinstelling of aanleunwoning is vertrokken, terwijl de (voormalige) woning…

Lees meer

Opschorten van huurbetaling bij gebreken, het blijft een heikele actie

| Blogs Huurrecht

Opschorten van huurbetalingIn de praktijk komt het regelmatig voor dat huurders die menen dat er sprake is van gebreken aan het gehuurde de huurbetaling geheel of deels stopzetten. Dat opschorten van de huurbetaling is echter bijzonder risicovol.VoorgeschiedenisNa het bekende arrest van de Hoge Raad ‘Van Bommel/Ruijgrok’ uit 1997 heeft de…

Lees meer

HELP!! Leegstand; en nu? Deel 2 – de oplossing: tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet

| Blogs Huurrecht

De vorige blog huurrecht ging over de situatie dat een woning leeg staat of leeg komt te staan, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe woning is gekocht en de vorige nog niet is verkocht. Of omdat de bewoner naar een verzorgingsinstelling of aanleunwoning is vertrokken, terwijl de (voormalige) woning nog niet is…

Lees meer

Hoe realiseert u huurverlaging voor middenstandsbedrijfsruimte?

| Blogs Huurrecht

Op dit moment is V&D dagelijks in het nieuws. Om te kunnen overleven, wil V&D onder andere lagere huurlasten. In dit verband heeft V&D haar verhuurders aangeschreven en medegedeeld dat zij 4 maanden lang geen huur zal betalen en na 4 maanden een aanmerkelijk lagere huur wil betalen. Dat is…

Lees meer

Opzegging huurovereenkomst per e-mail rechtsgeldig, maar niet zonder risico

| Blogs Huurrecht

Op grond van de wet moet een opzegging van de huurovereenkomst door de (ver)huurder geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot. Dit betekent in beginsel dat een opzegging per e-mail of een brief per gewone post niet als huuropzegging geldt. Zo was tot voor kort ook de heersende opvatting. Echter tijden…

Lees meer