Blogs Huurrecht

Opzegging huurovereenkomst per e-mail rechtsgeldig, maar niet zonder risico

| Blogs Huurrecht

Op grond van de wet moet een opzegging van de huurovereenkomst door de (ver)huurder geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot. Dit betekent in beginsel dat een opzegging per e-mail of een brief per gewone post niet als huuropzegging geldt. Zo was tot voor kort ook de heersende opvatting. Echter tijden…

Lees meer