Verhuurders van woonruimte let op, rookmelders verplicht per 1 juli 2022

Verhuurders van woonruimte let op, rookmelders verplicht per 1 juli 2022

In mijn praktijk merk ik dat niet alle verhuurders op de hoogte zijn van de verplichting om ook rookmelders op te hangen in woningen die zij verhuren. Daarom in deze blog aandacht daarvoor en enkel praktische tips.

Wat houdt de ‘rookmeldersplicht’ in?

Vanaf 1 juli 2022 zijn op grond van een aanpassing in het Bouwbesluit rookmelders verplicht in alle woningen en op elke verdieping. Voor nieuwbouwwoningen gold deze verplichting al sinds 2003, voor bestaande woningen binnenkort dus ook.

Waar moeten rookmelders hangen?

In de vluchtroute op elke verdieping van een woning waarin wordt gewoond moet dan minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Dit geldt ook voor besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. De vluchtroute is de looproute van een verblijfsruimte tot aan een uitgang van de woning. Bij verhuurde  kamers is in elke kamer een rookmelder verplicht.

Wie is verantwoordelijk voor het ophangen van rookmelders?

In geval van verhuur is op de eerste plaats de verhuurder verantwoordelijk. De huurder moet uiteraard wel meewerken aan plaatsing van rookmelders. Wil de huurder niet meewerken, dan kan die medewerking zo nodig worden afgedwongen via de rechter. In het Bouwbesluit is trouwens geregeld dat ook huurders of gebruikers verantwoordelijk kunnen zijn. Als er bijvoorbeeld batterijen moeten worden vervangen ligt dat (meer) op de weg van de huurder. Dat zal ook gelden voor onderhoud en de controle op de werking van de rookmelders.

Consequenties van gebrek

Als vanaf 1 juli 2022 een rookmelder ontbreekt op de vereiste locaties in een woning, zal dat worden beschouwd als een gebrek van het gehuurde. De huurder kan verlangen dat de verhuurder dit gebrek herstelt of verhelpt. In dergelijke situaties kan de huurder verzoeken om een huurvermindering. Ook loopt de verhuurders het risico dat gemeenten handhavend zullen optreden. Dit kan leiden tot het opleggen van boetes.

Verzekeraars laten zich verschillend uit over de invloed van de rookmelderverplichting op de verzekeringspremie of uitkering van schade door brand. Een zeker risico ligt daar wel.

Praktische tips

Tijdig actie ondernemen en voldoende rookmelders plaatsen voorkomt de nodige problemen. Het plaatsen van rookmelders kan levens redden en helpen om schade te beperken. Advies is dan ook in elk en ieders belang om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de rookmeldersverplichting. Zoek bij weigerachtige huurders zo spoedig mogelijk hulp.

Hubert te Woerd, advocaat sectie Vastgoedrecht

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: