Help, leegstand! En nu?

Help, leegstand! En nu?

In de huidige woningmarkt komt het nog steeds regelmatig voor dat een woning leeg staat of leeg komt te staan, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe woning is gekocht en de vorige nog niet is verkocht. Of omdat de bewoner naar een verzorgingsinstelling of aanleunwoning is vertrokken, terwijl de (voormalige) woning nog niet is verkocht.

De lasten van zo’n leegstaande woning lopen echter wel door. Erg vervelend natuurlijk. Het tijdelijk verhuren van de leegstaande woning kan dan verlichting geven. Dit tijdelijk verhuren van woonruimte kan op zich prima, ook wettelijk. Het probleem bij ‘gewone’ huurovereenkomsten voor woonruimte is echter dat de huurder in het algemeen recht heeft op huurbescherming, ook bij ‘tijdelijke’ huurcontracten. Deze bescherming van de huurder gaat heel ver.

Leegstandswet
De Leegstandswet maakt het wel mogelijk om woonruimte tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming. Per 1 juli 2013 is de Leegstandswet gewijzigd. De Leegstandswet is sindsdien bij uitstek geschikt om te koop staande woonruimte – tijdelijk – te verhuren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Leegstandswetvergunning
Voordat er wordt verhuurd, moet er een vergunning zijn verleend door de gemeente waar de woning staat. De voorwaarden die de wet stelt, zijn sinds de wetswijziging niet erg streng.

Tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet
De huurovereenkomst die wordt gesloten, moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld in staan dat het een huurovereenkomst betreft op grond van de Leegstandswet.

Gunstige voorwaarden
De vergunning heeft bij te koop staande woonruimte een looptijd van vijf jaar. De gemeente (B&W) dient de vergunning sinds 1 juli 2013 ineens voor vijf jaar te verlenen (voorheen was dat twee jaar, met verlengingsmogelijkheid). Binnen deze termijn van vijf jaar waarin de vergunning loopt, kan een tijdelijke huurovereenkomst worden gesloten, die – desgewenst – telkens kan worden verlengd tot maximaal het einde van de vergunningstermijn.

Per 1 juli 2013 is ook nieuw dat de gemeente (B&W) bij de vergunningverlening niet langer de maximale huurprijs mag bepalen die de verhuurder in rekening mag brengen. Ook voor wat betreft de huurprijs is er dus meer vrijheid voor de verhuurder.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen, dan kunt u contact op met mr. Hubert te Woerd, lid van de praktijkgroep Huurrecht

Voor meer blogs van de praktijkgroep Huurrecht: klik hier

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van  algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Bericht delen via: